Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Curs d'Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

Escoltar

Curs d'Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

Objectiu del curs:

Una cop realitzat el curs, l’alumnat estarà capacitat per a realitzar instal·lacions d’electrificació mitjançant energia fotovoltaica, així com el seu manteniment, amb la qualitat i seguretat requerides complint la normativa vigent.

 

Dates previstes i horaris del curs: aproximadament del 25/1 al 7/3 de 2023 - Matins

Total hores del curs: 148 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa (no obligatòries per a l'alumnat): fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2023

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Majors de 18 anys (per riscos associats a l’activitat laboral)
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector de l’energia fotovoltaica
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:      

                                                                                  

MÒDUL 1: ELECTRICITAT EN VIVENDES (60 hores)

Teoria bàsica i pràctica de les instal·lacions elèctriques en edificis

 • Naturalesa de la electricitat
 • Propietats elèctriques dels materials, eines, cables, etc.
 • Identificació dels elements de les instal·lacions en edificis
 • Circuits elèctrics, interpretació d’esquemes
 • Realitzar el muntatge del quadre elèctric
 • Explicació amb exercicis teòrics i pràctiques

 

MODUL 2: INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES (60 hores)

Continguts teòrics:

 • Radiació solar, espectres, moviment solar
 • Càlcul d’ombres i bloquejos
 • Transformació energètica de la radiació solar
 • Aprofitament del sol, problemes del magatzematge
 • Funcionament general de les instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Components que la formen una instal·lació: tipus, característiques, etc.
 • Emplaçament i dimensionat de una instal·lació fotovoltaica

 

Continguts pràctics:

 • Organització i planificació dels muntatges
 • Mesures a realitzar
 • Instal·lació de plaques solars en teulades amb inclinacions, sistemes coplanars, etc..
 • Instal·lació amb connexió a xarxa i aïllades.
 • Instal·lació d’ autoconsum (amb i sense bateries)

 

MODUL 3: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (20 hores)

Mòdul reconegut per la Fundació Laboral del Metall / construcció en l'especialitat d’ELECTRICITAT, TREBALLS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA I BAIXA TENSIÓ 

 • Riscos específics en el sector de la construcció i la seva prevenció
 • Definició de treballs i tècniques preventives especifiques. Treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió.
 • Gestió de la prevenció en obra
 • Drets i obligacions del treballador
 • Primers auxilis i mesures d’emergència

 

MODUL 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS EN ALÇADA (8 hores)

 • Definició de treballs en alçada
 • Utilització d’escales, bastides, treballs verticals, pous
 • Normativa d’aplicació
 • Utilització de EPI’s: arnés o cinturo, línies de vida, mosquetons, encolatges, dispositius de frenada, etc.

 

Principals sortides professionals:

 • Instal·ladors/es de plaques solars
 • Instal·ladors/es de sistemes elèctrics fotovoltaics
Inscripcions tancades
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

 
logos_Treball_barris_2022.png