Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d’habilitació professional de personal amb experiència en l'atenció a persones en situació de dependència

Escoltar

Procediment d’habilitació professional de personal amb experiència en l'atenció a persones en situació de dependència

Les treballadores i treballadors  que tenen experiència i/o formació en l’atenció i cura de persones en situació de dependència:

  • Assistent/a d'atenció domiciliària, 
  • Auxiliar de gerontologia, (Atenció i suport a gent gran)
  • Auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat, 
  • Treballador/a familiar i assistent/a personal.

És imprescindible que  disposin de la qualificació professional a partir del 1 de gener del 2022 tal i com  s'estableix en l'article 1 de ORDEN TSF/206/2020, modificat per l’ordre: ORDEN TSF/206/2020

En cas de no disposar de cap dels títols o certificats que s'indiquen en la normativa els professionals amb experiència i que han estat donats d’alta a la Seguretat social, han de sol·licitar l'habilitació professional, que pot ser excepcional o provisional, per poder continuar treballant en aquest àmbit.

Requisits:

  • Tenir experiència d’almenys 3 anys en els darrers 12 anys en la categoria professional corresponent, abans del 31 de desembre de 2017. 
  • Certificat de la formació relacionada amb les competències professionals, amb un mínim de 300 hores. (En el cas de no tenir l’experiència laboral).
 • Declaració responsable conforme es compromet a participar en els processos d’avaluació i acreditació de l’experiència laboral o a fer la formació vinculada abans 31 de desembre de 2022.  (En el cas de no tenir els tres anys d’experiència amb contracte o no tenir formació relacionada amb una durada mínima de 300 hores)

Inici del procediment:

Cost:

 • Gratuït

Documentació

Per iniciar el tràmit cal tenir habilitat un certificat digital com el iDcat Móbil 

També s’ha de tenir aquests documents escanejada en format PDF:

 • DNI/NIE
 • Vida laboral
 • Contractes de treball
 • Certificats de la formació feta si s’escau, amb  la descripció del curs i del nombre d’hores.
 • Declaració amb la descripció de les tasques realitzades o certificat d’empresa.


Més informació: Sessió informativadimecres 1 de desembre .