Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball i Formació 2020- Línia DONA

Escoltar

Treball i Formació 2020- Línia DONA

Programa adreçat a contractar de forma temporal a dones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic. 

Selecció Treball i Formació 20 Línia DONA - Febrer 2021

Aquest programa ofereix 11 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 12 mesos de durada a temps complet (100% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic, per a dones amb dificultats d'inserció en el mercat de treball: dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere i dones en situació d’atur en risc de caure en situació d'atur de llarga durada. 

 

RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Aquí pots consultar els resultats del procés selectiu del programa Treball i Formació 2020 Línia DONA:

2 - Peons (C2)

4 - Auxiliars de Serveis (conserge) (AP)

4 - Auxiliars Administratives (C2)

1 - Auxiliar d’Informació (C1)

NOTA: La persona preseleccionada ha de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació En cas que la situació de la persona pre-seleccionada canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran amb les persones suplents del procés de selecció, prèvia comprovació.

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 11 dones en situació d'atur

 

El Programa Treball i Formació 2020 Línia DONA subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d0octubre i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer. Aquest programa pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

 

Aquest programa de Treball i Formació és una política activa d'ocupació adreçada a un col·lectiu especialment vulnerable i que té més dificultat d'inserció en el mercat de treball. L'actual situació originada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 i les conseqüències que aquesta tindrà en l'economia i en la societat, fan que ara més que mai calgui executar mesures d'ocupació que, com aquesta, millorin l'ocupabilitat de les persones amb més dificultats sòcio-laborals, mitjançant la subscripció d'un contracte de treball. Sobretot en marc laboral del col·lectiu de la línia DONA tan castigada per la pandèmia.

 

El programa va adreçat a

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de

violència de gènere.

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupación o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. 

S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a més, tinguin

reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

FORMACIÓ TRANSVERSAL DEL PROGRAMA

La formació transversal del programa Treball i Formació DONA és obligatòria perquè es realitza dins de la jornada laboral (es comptabilitza com a temps efectiu de feina).  

La formació programada per a aquesta convocatòria és:

Peons i Auxiliars de Serveis:

ADG_Habilitats de Comunicació

ADG_Treball en equip

 

Auxiliars Administratives i Auxiliars d’Informació:

ADG_Habilitats de Comunicació

ADG_Intel·ligència Emocional

 

IMPORTANT: Perquè el sistema permeti la matrícula de les persones seleccionades a les accions formatives programades,  aquestes no han hagut d’haver-les cursat anteriorment.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL

Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa de Treball i Formació DONA de l’Ajuntament de Mataró: CONSULTA ELS CRITERIS

Requisits d'accés i derivació de persones candidates

Les persones participants en el procés de selecció han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en el moment de publicar la corresponent oferta de treball, reunien els següents requisits:

Trobar-se inscrit/a a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO)

Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria)

Procés selectiu

Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents:

Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC

Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)

Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes

Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates

Valoració d’entrevistes

Publicació de resultats provisionals del procés selectiu

En cas de necessitat de substitució d’una participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació. 

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció. 

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró al c/ Francisco Herrera, 70.