Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures

Escoltar

Mesures

1. Realitzar un monitoratge periòdic, a través d’enquestes, per conèixer les necessitats i evolució de les empreses: els resultats permetran que les propostes per a les empreses puguin anar adreçades a sectors concrets, i dur a terme accions més personalitzades i detallades.


2. Facilitar un banc de proveïdors per a la compra de materials necessaris per a la nova realitat: seleccionar i prioritzar els materials que tinguin més demanda, i elaborar un llistat de proveïdors d’EPIS adreçat a les empreses locals per facilitar el reinici de la seva activitat. Aquest es podrà sumar a d’altres reculls d’empreses que ja existeixen, com l’elaborat per la FAGEM.


3. Assessorament per a l’optimització dels costos del subministrament elèctric dels establiments: monitorització en remot de la potència contractada i el consum elèctric, i obtenció d’un informe per presentar a la companyia elèctrica amb la petició de l’ajustament de la potència. Segons consta al RD d’estat d’alarma, la companyia ha d’aprovar el canvi d’immediat.


4. Distribució de guia de bones pràctiques: dotar els empresaris de pautes clares a seguir per reobrir els seus negocis i donar seguretat als compradors.


5. Protocols per a establiments segurs ‘Covid free’: facilitar protocols per a l’autoavaluació dels establiments de cara a garantir una correcta implementació de les mesures. L’empresari podrà informar la clientela i visualitzar que se segueix aquest protocol.


6. Tràmit ràpid per a la reactivació de terrasses: simplificar els processos d’atorgament de llicències i garantir l’ampliació de la capacitat de manera immediata.


7. Impulsar la formació virtual per a persones i empreses: implementar un model estable de formació virtual, prèvia garantia de connectivitat per part de la ciutadania.


8. Microcrèdits per a autònoms, pimes i entitats: destinats al pagament de proveïdors, per fer front a despeses de lloguer, subministrament i inversions associades al compliment normatiu per a la reobertura d’establiments. L’Ajuntament s’encarregaria de la convocatòria, avaluació i seguiment dels projectes, i l’entitat bancària seria qui concedís el crèdit.


9. Dispositiu específic per donar suport a la reactivació econòmica: dispositiu específic d’agents facilitadors, cívics i d’inspecció per donar suport a la reactivació econòmica, format per a persones de diferents serveis municipals.


10. Fiscalitat resilient: mantenir i ampliar les mesures de flexibilitat fiscal i compensacions en taxes i preus públics més afectats per la crisi.

 

Ajuts retornables ERTO's

Per pal·liar el retard en la recepció dels ERTOS i contribuir d’aquesta manera a apaivagar els efectes de la crisi econòmica provocada per la pandèmia, s’ofereix un ajut retornable de 400€ per aquelles persones empadronades a la ciutat que encara no han rebut cap prestació d’atur o subsidi tramitat al SEPE malgrat estar inclosos en expedients de regulació d’ocupació. 

 

1. Polítiques en relació a l’habitatge:

Accions per ajudar al manteniment de l’habitatge i evitar-ne la pèrdua com posar en funcionament el Servei d’Intermediació del deute hipotecari i de lloguer (SIDH); prorrogar l’alberg de confinament per poder donar una sortida viable a les persones sense llar; augmentar el nombre de prestacions econòmiques d’urgència social (PEUS); i mobilitzar l’habitatge buit per evitar ocupacions i generar habitatge social.


2. Increment de l’atenció a persones fràgils i amb dependència:

Increment de les activitats per millorar el benestar emocional i cognitiu de les persones grans i combatre el sedentarisme propiciat pel confinament; prevenció i detecció de la soledat sobrevinguda i la fragilitat; increment del servei de teleassistència; i creixement del Servei d’Atenció Domiciliària.


3. Garantir la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments per afavorir el retorn a la nova normalitat:

Previsió d’augment de la dotació de recursos per al centre de suport alimentari L’Entorn, per a beques menjador i menjadors de gent gran; i cobertura de subministraments bàsics.


4. Servei de suport psicològic per atendre diferents formes d’afectació durant l’emergència:

Promoure mesures de suport emocional i psicosocial adreçat als col·lectius més afectats per la crisi de la Covid-19 en relació a les pèrdues, amb especial atenció a la gent gran, infants i persones que pateixen violència intrafamiliar.


5.  Increment de l’atenció en polítiques d’igualtat i, en concret, a l’atenció a les situacions de violència agreujades pel confinament:

Ampliar l’atenció psicològica a les dones que pateixen situacions de violència masclista i generar campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat de gènere i contrarestar les regressions en el procés d’emancipació o vulneració de drets de les dones fruit degut a la pandèmia.


6. Acompanyament integral a infància i adolescència:

Contribuir a l’èxit educatiu dels joves reforçant les aules d’estudi durant l’estiu, l’assessorament educatiu i l’orientació ocupacional.


7. Reforçar els protocols d’informació i acollida adreçats a la població migrada:

Crear una mesa de coordinació de les institucions i entitats implicades per a donar suport a processos d'emancipació i inclusió de joves ex tutelats.


8. Coordinació i enfortiment dels agents de l’assistència primària social i de salut:

Creació de la Taula Mataró Salut 2030.


9. Crear programes de suport al sector cultural:

Cercar noves formes de connexió amb la ciutadania mitjançant ajuts a la creació, projectes artístics d’acció comunitària, projectes formatius i projectes de recerca i investigació.


10. Enfortir les entitats esportives per potenciar el seu rol en el foment de la cohesió social:

Oferir-los suport per contribuir a la sostenibilitat de les activitats i afavorir la continuïtat i accés dels associats i famílies vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19.

 

1. Impulsar el comerç i la restauració: activar els locals buits amb una estratègia estable i també amb campanyes de dinamització temporals; determinar una campanya temporal durant el 2n semestre de 2020 de facilitació de l’aparcament ; revisar el context comercial dels diferents eixos de la ciutat i dissenyar plans de dinamització específics; una campanya de difusió i promoció del comerç local per a posar-lo en valor entre la ciutadania; accelerar el Pla d’Impuls al Centre (PIC); facilitar la digitalització del sector; crear una aplicació (APP) per a la millora de la seguretat; la integració o representació més diversificada dels eixos comercials de la ciutat a la taula transversal i altres fòrums de participació sobre la gestió del comerç local.


2. Activar el turisme i la cultura: crear una campanya turística que promocioni el turisme de proximitat a Mataró en el context actual i mantenir el concepte estratègic “Mataró Connecta” adaptant-lo a la nova realitat.


3. Mesures vinculades a la digitalització: línia d’ajuts per a facilitar la digitalització de l’activitat econòmica i mapificació de l’escletxa digital de la ciutat.


4. Potenciar l’activitat econòmica i l’ocupació: bonificacions per a la contractació; augmentar temporalment els recursos humans en el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) i en el de Llicències per accelerar l’accés per part de la ciutadania als recursos ocupacionals i agilitzar les tramitacions d’inici d’activitat; desplegar en una primera fase el nou programa Reinventa’t promogut per TecnoCampus, adreçat a les empreses que requereixin d’un acompanyament per a la seva reorientació empresarial.


5. Mesures transversals: reclamar ajudes a d’altres administracions; continuar amb l’adaptació dels equipaments municipals vinculats a l’atenció de l’activitat empresarial per garantir l’atenció amb les màximes garanties de prevenció; visibilitzar iniciatives solidàries d’empreses i entitats locals arran de la Covid-19.

 

Sessions sectoritzades del programa “reinventa’t del TCM

Programa d’acompanyament a pimes i microempreses en el  procés de transformació i canvi per fer front a aquests entorns cada vegada més exigents i en continu canvi. El programa Reinventa´t ajuda a identificar elements clau de transformació i acompanyar a les empreses en el seu  procés de canvi. Alhora també dona suport a la revisió del model en aquelles empreses en traspàs o que deriven d’un projecte de reempresa per alinear-les amb els reptes de futur.

1. Donar suport a persones amb necessitats bàsiques i socials urgents: reforçar el servei de benestar social municipal amb més personal, recursos i descentralitzar-lo; pla de recuperació social; crear línies d’estímuls directes per a la rehabilitació d’habitatges si aquests es destinen després a lloguer social. També es crea una línia de suport en la matrícula per a estudiants dels graus del TecnoCampus.


2. Revertir els efectes de la crisi en la planificació dels serveis bàsics a les persones: pla de recuperació sanitària i d’atenció psicològica així com la creació d’una línia de suport al sector cultural per reactivar-lo, fomentant l’exhibició cultural i la col·laboració amb el comerç local per la dinamització econòmica.


Suport en la matrícula de setembre per a estudiants del TecnoCampus

  • L’objecte del programa consisteix en concedir ajuts d’entre el 25% i el 50% sobre la matrícula dels estudis universitaris de grau en el curs acadèmic 2020/21.
  • La línia d’ajuts es destina a cobrir necessitats sobrevingudes derivades de contingències produïdes arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
  • Els ajuts s’atorgaran mitjançant un criteri que combinarà el nivell de la renda familiar, l’impacte generat a causa de la COVID-19 i el recorregut acadèmic.