Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures de xoc en l'àmbit social

Escoltar

Mesures de xoc en l'àmbit social

1. Polítiques en relació a l’habitatge:

Accions per ajudar al manteniment de l’habitatge i evitar-ne la pèrdua com posar en funcionament el Servei d’Intermediació del deute hipotecari i de lloguer (SIDH); prorrogar l’alberg de confinament per poder donar una sortida viable a les persones sense llar; augmentar el nombre de prestacions econòmiques d’urgència social (PEUS); i mobilitzar l’habitatge buit per evitar ocupacions i generar habitatge social.


2. Increment de l’atenció a persones fràgils i amb dependència:

Increment de les activitats per millorar el benestar emocional i cognitiu de les persones grans i combatre el sedentarisme propiciat pel confinament; prevenció i detecció de la soledat sobrevinguda i la fragilitat; increment del servei de teleassistència; i creixement del Servei d’Atenció Domiciliària.


3. Garantir la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments per afavorir el retorn a la nova normalitat:

Previsió d’augment de la dotació de recursos per al centre de suport alimentari L’Entorn, per a beques menjador i menjadors de gent gran; i cobertura de subministraments bàsics.


4. Servei de suport psicològic per atendre diferents formes d’afectació durant l’emergència:

Promoure mesures de suport emocional i psicosocial adreçat als col·lectius més afectats per la crisi de la Covid-19 en relació a les pèrdues, amb especial atenció a la gent gran, infants i persones que pateixen violència intrafamiliar.


5.  Increment de l’atenció en polítiques d’igualtat i, en concret, a l’atenció a les situacions de violència agreujades pel confinament:

Ampliar l’atenció psicològica a les dones que pateixen situacions de violència masclista i generar campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat de gènere i contrarestar les regressions en el procés d’emancipació o vulneració de drets de les dones fruit degut a la pandèmia.


6. Acompanyament integral a infància i adolescència:

Contribuir a l’èxit educatiu dels joves reforçant les aules d’estudi durant l’estiu, l’assessorament educatiu i l’orientació ocupacional.


7. Reforçar els protocols d’informació i acollida adreçats a la població migrada:

Crear una mesa de coordinació de les institucions i entitats implicades per a donar suport a processos d'emancipació i inclusió de joves ex tutelats.


8. Coordinació i enfortiment dels agents de l’assistència primària social i de salut:

Creació de la Taula Mataró Salut 2030.


9. Crear programes de suport al sector cultural:

Cercar noves formes de connexió amb la ciutadania mitjançant ajuts a la creació, projectes artístics d’acció comunitària, projectes formatius i projectes de recerca i investigació.


10. Enfortir les entitats esportives per potenciar el seu rol en el foment de la cohesió social:

Oferir-los suport per contribuir a la sostenibilitat de les activitats i afavorir la continuïtat i accés dels associats i famílies vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19.