Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures de xoc en l'àmbit econòmic

Escoltar

Mesures de xoc en l'àmbit econòmic

1. Realitzar un monitoratge periòdic, a través d’enquestes, per conèixer les necessitats i evolució de les empreses: els resultats permetran que les propostes per a les empreses puguin anar adreçades a sectors concrets, i dur a terme accions més personalitzades i detallades.


2. Facilitar un banc de proveïdors per a la compra de materials necessaris per a la nova realitat: seleccionar i prioritzar els materials que tinguin més demanda, i elaborar un llistat de proveïdors d’EPIS adreçat a les empreses locals per facilitar el reinici de la seva activitat. Aquest es podrà sumar a d’altres reculls d’empreses que ja existeixen, com l’elaborat per la FAGEM.


3. Assessorament per a l’optimització dels costos del subministrament elèctric dels establiments: monitorització en remot de la potència contractada i el consum elèctric, i obtenció d’un informe per presentar a la companyia elèctrica amb la petició de l’ajustament de la potència. Segons consta al RD d’estat d’alarma, la companyia ha d’aprovar el canvi d’immediat.


4. Distribució de guia de bones pràctiques: dotar els empresaris de pautes clares a seguir per reobrir els seus negocis i donar seguretat als compradors.


5. Protocols per a establiments segurs ‘Covid free’: facilitar protocols per a l’autoavaluació dels establiments de cara a garantir una correcta implementació de les mesures. L’empresari podrà informar la clientela i visualitzar que se segueix aquest protocol.


6. Tràmit ràpid per a la reactivació de terrasses: simplificar els processos d’atorgament de llicències i garantir l’ampliació de la capacitat de manera immediata.


7. Impulsar la formació virtual per a persones i empreses: implementar un model estable de formació virtual, prèvia garantia de connectivitat per part de la ciutadania.


8. Microcrèdits per a autònoms, pimes i entitats: destinats al pagament de proveïdors, per fer front a despeses de lloguer, subministrament i inversions associades al compliment normatiu per a la reobertura d’establiments. L’Ajuntament s’encarregaria de la convocatòria, avaluació i seguiment dels projectes, i l’entitat bancària seria qui concedís el crèdit.


9. Dispositiu específic per donar suport a la reactivació econòmica: dispositiu específic d’agents facilitadors, cívics i d’inspecció per donar suport a la reactivació econòmica, format per a persones de diferents serveis municipals.


10. Fiscalitat resilient: mantenir i ampliar les mesures de flexibilitat fiscal i compensacions en taxes i preus públics més afectats per la crisi.

 

Ajuts retornables ERTO's

Per pal·liar el retard en la recepció dels ERTOS i contribuir d’aquesta manera a apaivagar els efectes de la crisi econòmica provocada per la pandèmia, s’ofereix un ajut retornable de 400€ per aquelles persones empadronades a la ciutat que encara no han rebut cap prestació d’atur o subsidi tramitat al SEPE malgrat estar inclosos en expedients de regulació d’ocupació.