Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Adreces d’altres administracions públiques i del Servei Públic de Justícia

Escoltar

Adreces d’altres administracions públiques i del Servei Públic de Justícia

Recordeu que el servei públic de consum de l’Ajuntament de Mataró (OMIC) només atén a les persones consumidores domiciliades a Mataró.  Les persones consumidores residents a altres municipis, s’han d’adreçar al servei públic de consum del seu ajuntament i en cas que no disposin d’OMIC, es poden adreçar al servei públic de consum del seu Consell Comarcal.
 
Les  persones consumidores residents a la comarca del Maresme s’han d’adreçar al  Consell Comarcal del Maresme
Adreça:  Pl. Miquel Biada, 1 - 08301
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Cal demanar cita prèvia
Tel: 93 741 16 18

 

També es poden presentar totes les queixes, reclamacions i denúncies a través dels formularis de l’Agència Catalana del Consum, al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Trobareu més informació sobre temes de consum al web: http://consum.gencat.cat/ca/inici/

 

Contacte amb l’Agència Catalana del Consum

Carrer del Foc, 57

08038  Barcelona

Telèfon: 93 857 40 00

Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça web: http://consum.gencat.cat

Horari de registre i d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat: 24 de desembre: tancat. / 31 de desembre: tancat.

 
DEMANDES JUDICIALS
 
Si en lloc d'una reclamació de consum, el que es vol és presentar una demanda als jutjats, de forma general caldrà que us poseu amb contacte amb un/a advocat/da especialitzada en el tema que us afecti, que serà la persona que us podrà orientar en tot el procediment que haurem de seguir.
En alguns casos de poca quantia, quan el litigi és per un valor igual o inferior a 2.000 € no és necessària l'assistència d'un/a advocat/da i s'ha establert un procediment més senzill per poder presentar la demanda.
Podeu obtenir més informació sobre com ho podeu fer, en el següent enllaç al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/deute/judici_verbal/
 
L’adreça dels jutjats de Mataró és:
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DEL DEGANAT  DE MATARÓ
Plaça Fracisco Tomás y Valiente, s/n
08301 Mataró
Telèfon: 937 417 324
Fax: 937 417 325
 
Si voleu saber si teniu dret a sol·licitar justícia gratuïta us podeu adreçar al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) a Mataró
 
L’adreça del SOJ és:
Plaça de Francisco Tomás y Valiente, s/n planta baixa (edifici dels Jutjats)
08302  Mataró
Telèfon 93 741 54 44
Horari d'atenció: dimarts i dijous de 10 a 13 h.
Observacions: S'ha de demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 741 54 44, de dilluns a divendres, de 13 a 15h. Agost tancat
 
Aquest servei està subvencionat pel Departament de Justícia i prestat pel Col·legi d'Advocats de Mataró.
 
RECLAMACIONS A ORGANISMES ESPECIALITZATS
 
A vegades hi ha algunes reclamacions de les persones consumidores, que es poden tramitar des d'organismes públics especialitzats en diferents àmbits temàtics. Aquest és el cas de les reclamacions de serveis financers, d'assegurances o de transport aeri.
 
El servei públic de consum de Mataró (OMIC) pot tramitar les reclamacions d'aquests sectors mitjançant el procediment de mediació de consum, però aquests organismes tenen sistemes especials que cal valorar, segons cada cas, perquè podrien ser més adequats per poder solucionar el vostre conflicte.
 
Podeu consultar la manera de presentar la vostra reclamació a aquests organismes en els següents enllaços:
 
Reclamacions serveis financers
Reclamacions assegurances
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx
Reclamacions telefonia i Internet

Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones: https://usuariosteleco.mineco.gob.es/reclamaciones/Paginas/reclamaciones.aspx

Reclamacions electricitat i gas

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://energia.gob.es/electricidad/contratacion-suministro/Paginas/Reclamaciones.aspx

Secció d’Atenció a les Persones Usuàries, del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric , de la Subdirecció General d’Energia, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-sobre-subministrament-electric-qualitat-i-connexio-a-la-xarxa

Reclamacions serveis postals

Subdirección General de Régimen Postal: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/contacte-con-fomento/regimen-postal

Reclamació prèvia a la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A., S.M.E.: https://www.correos.es/es/es/atencion-al-cliente/tu-consulta-tu-reclamacion/da-de-alta-tu-incidencia-reclamacion/da-de-alta-tu-reclamacion

Reclamacions protecció de dades

Agencia Española de Protección de Datos: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00163

Reclamacions transport aeri
 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Reclamacions transport aeri): https://sede.seguridadaerea.gob.es/SAU_PASAJEROS/Paginas/Inicio.aspx