Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els drets de les persones consumidores

Escoltar

Els drets de les persones consumidores

Els drets i els interessos de les persones consumidores protegits per la llei són els següents:
 
  • El dret a la protecció de la salut i a la seguretat.
  • El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
  • El dret a la indemnització i reparació de danys.
  • El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.
  • El dret a la informació, l'educació i la formació.
  • El dret a la representació, la consulta i la participació.
  • Els drets lingüístics.
Les persones consumidores i usuàries són les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa.  
 
Els col·lectius que, per la concurrència de determinades característiques, són especialment vulnerables pel que fa a les relacions de consum tenen la consideració col·lectius especialment protegits. En particular, són col·lectius especialment protegits: els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d'inferioritat o indefensió especials.
 
El Pla de Mandat 2019-2023 del Govern municipal té com a una de les seves prioritats  -PRIORITAT 20- la de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat i vol incidir en un canvi de mirada potenciant el treball transversal entre els diferents actors de la ciutat per tal d’optimitzar recursos i oferir al ciutadà una atenció global a la seva problemàtica. Per aquest motiu, l’Oficina Municipal d’informació al consumidor de l’Ajuntament de Mataró, atén de forma coordinada amb la resta de serveis municipals a les persones consumidores especialment vulnerables, per ajudar-les en la resolució de les seves problemàtiques, en l’àmbit de les relacions de consum.