Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta Arbitral de Consum

Escoltar

Junta Arbitral de Consum

La Junta Arbitral de Consum és l’òrgan administratiu amb el qual gestionem l’arbitratge institucional de consum. Presta serveis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria, tant a les parts com als àrbitres.

L'arbitratge institucional de consum és un mecanisme de resolució extrajudicial de conflictes, de caràcter vinculant i executiu per a les dues parts, dels conflictes sorgits entre els consumidors o usuaris i les empreses o professionals en relació amb els drets legalment o contractualment reconeguts al consumidor i d'acord amb les seves competències fa les funcions següents:

  • Rep i gestiona les reclamacions en matèria de consum per mitjà de l'arbitratge.
  • Fomenta l'arbitratge de consum entre empreses o professionals, consumidors o usuaris i les seves respectives associacions, procurant l'adhesió de les empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la realització d'ofertes públiques d'adhesió.
  • Resol sobre les ofertes públiques d'adhesió i concedeix o retira el distintiu d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum, i dona publicitat de les empreses o professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum mitjançant ofertes públiques d'adhesió a la ciutat de Mataró.
  • Gestiona l'arxiu arbitral, en el qual s'han de conservar i custodiar els expedients arbitrals i el registre de laudes emesos, el contingut dels quals, respectant la privacitat de les parts, és públic.
  • Posa a disposició dels consumidors o usuaris i de les empreses o professionals formularis de sol·licitud d'arbitratge, contestació i acceptació, així com d'ofertes públiques d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum.

Presta serveis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria, tant a les parts com als àrbitres dels col·legis arbitrals que han de decidir sobre el fons de les reclamacions de les persones consumidores i les reconvencions de les empreses.


Si voleu assessorament o presentar sol·licituds de mediació i arbitratge en matèria de consum us heu d'adreçar a la Junta Arbitral de Consum.

 

Resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de Consum, per la qual es publica el Conveni amb l'Agència Catalana del Consum i l'Ajuntament de Mataró, per a la constitució de la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de Mataró

 

Establiment adherit JACM MATARÓ.jpg

Galeria d'Imatges

Arxius adjunts