Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Empreses, treballadors, establiments, activitats i serveis

Escoltar

Empreses, treballadors, establiments, activitats i serveis

* Actualitzat a 04/05/2020

 

- Quines són les activitats i serveis essencials?

Es consideren essencials les següents activitats i serveis:

Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies

Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent l’entrega)

Servei de perruqueria a domicili

Hostaleria i restauració pel que fa a serveis d’entrega a domicili

Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials

Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa, seguiran atenent les actuacions processals no suspeses

Serveis de les administracions públiques imprescindibles pel funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics

Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment

Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport pels casos en vigor durant l’estat d’alarma

Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat vial

Forces Armades

Seguretat privada

Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19

Serveis funeraris

Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

Venda de premsa

Mitjans de comunicació públics i privats, incloent la seva impressió i distribució

Serveis financers, bancaris i d’assegurances

Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent els necessaris pel desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball

Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses

Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents

Personal laboral de notaries i registres pels serveis essencials establerts

Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància

Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts

Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants

Abastiment d’aigua potable

Serveis meteorològics

Servei postal universal de l’operador estatal

Importació i subministrament de material sanitari, incloent empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris

 

 

- I les obres?

 
Les obres privades estan permeses, però només en els casos es que es puguin garantir les mesures de seguretat i salut necessàries.
 
No es permeten les obres en béns immobles quan hi resideixin persones no relacionades amb l’obra i hi pugui haver interferència amb les persones treballadores.
 
Per tant, als edificis habitats o amb activitat laboral (residents o treballadors en almenys un dels habitatges o espais) no hi poden haver obres als espais comuns; i als immobles particulars (habitatges, locals, oficines o similars) les obres només es permeten si no s’hi resideix o no s’hi desenvolupa una activitat laboral.
 
També estan permeses les obres si l’immoble està sectoritzat i permet evitar la interferència amb les persones treballadores o si les obres són per fer reparacions urgents d’instal·lacions i avaries i tasques de vigilància.
 
 
Les obres públiques a Mataró han quedat temporalment suspeses, llevat que la seva continuïtat sigui urgent o essencial.

  

- Quines mesures han d’adoptar els centres de treball que continuen funcionant?

Els centres de treball d’activitats i serveis continuaran funcionant amb les degudes mesures de seguretat. La separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància.

Aquestes mesures no són aplicables a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials i d’abastiment alimentari.

  

- Quines botigues poden obrir?

Actualitzat 05/05/2020

A partir del 4 de maig, els tots els comerços minoristes, en les condicions higiènico-sanitàries, d’aforament, distanciament social, horari i d’altres que estableixin les autoritats sanitàries.

 
- Les botigues d'alimentació poden tenir aliments exposats a la via pública?

Nou 27/04/2020

No, a Mataró s'ha prohibit temporalment que els comerços puguin exposar a la via pública productes d’alimentació. La suspensió afectarà els establiments sedentaris mentre duri l’actual crisi sanitària pel coronavirus per garantir al màxim el control de les mesures d’higiene i salubritat en l’exposició i manipulació dels aliments.

 

- I el mercat setmanal?

Els mercats setmanals no sedentaris han estat suspesos.

 

- Fins a quina hora estan oberts els comerços d’alimentació?

 Fins a les 21.00 h com a màxim, per reduir la circulació de persones.

 

- Estan oberts bars i restaurants, centres comercials, cinemes, gimnasos, instal·lacions esportives, biblioteques, museus, hotels o d’altres activitats d’oci?

Actualitzat 04/05/2020

A partir del 4 de maig, bars i restaurants podran obrir per vendre menjar i begudes de manera individual i sense consum a l’establiment.

 Mes informació a https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

- Clíniques veterinàries?

Sí, la seva obertura està específicament prevista i autoritzada per atendre preferentment a necessitats urgents o inajornables.

 

- I el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia?

Només es troba obert al públic per recollir animals perduts.

 

- Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

- Locutoris?

No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic. Sí que està permesa l’activitat comercial d’equips tecnològics i de telecomunicacions que puguin realitzar; així com l’activitat d’enviaments de diners.

 

- Tallers mecànics d’automoció?

Actualitzat 30/04/2020

Sí.

  - Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

Sí.

- Establiments de menjar per emportar?

Sí, es considera comerç d’alimentació.

 - Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

  

- Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

 

- Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

Actualitzat 30/04/2020

Sí, però només amb atenció individual

  

-  Estan permeses les reparacions d’urgència?

Actualitzat 30/04/2020

Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions.

 

- Està permesa la venda de bombones de butà?

Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.

 

- Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

 

- Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

  

- Quins serveis públics continuen funcionant?

Tots els servei que es consideren essencials: Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals per desenvolupen tasques de caràcter sociosanitari.

 

- Quins telèfons he de fer servir?

010 Per a informació de l’Ajuntament de Mataró. 900 859 009 si es truca des de fora de Mataró 

012 Per a informació de la Generalitat de Catalunya.

061 Per a símptomes mèdics de malaltia

112 Només per a emergències i en cap cas per a informació.

  

- Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

 

- Com puc col.laborar amb l’Ajuntament fent donacions o voluntariat?

DONACIONS. Les empreses que vulguin fer donacions d’equips o materials de protecció individual com mascaretes quirúrgiques, de seguretat FFP2 i FFP3, ulleres de protecció, guants, bates impermeables, alcohol sanitari i desinfectants, solucions hidroalcohòliques o gels antisèptics, entre d’altres, s’han de posar en contacte directament amb el Servei de Protecció Civil i Salut mitjançant l’adreça de correu electrònic: protecciocivil@ajmataro.cat

FABRICACIÓ. En el cas que la vostra empresa vulgui col·laborar en el procés de producció i distribució de material de protecció complementari, cal omplir el següent formulari: https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/sede/contenedores/tramitOVAC.html?tipusTramitCodi=PROM-DispositiuCovid

VOLUNTARIAT. Totes les iniciatives de la societat civil, organitzada o no (d'entitats, de grups de ciutadans o de persones a títol individual), es canalitzaran a través del Punt del Voluntariat (Agència de Suport i Serveis a les entitats): http://portal.entitats.mataro.cat/punt-voluntariat/voluntariat-covid-19/