Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge i Covid-19

Escoltar

Habitatge i Covid-19

En aquesta pàgina trobareu informació sobre les mesures d'habitatge desplegades per a fer front a la situació generada per COVID-19.

Atenció a persones afectades

L'Ajuntament de Mataró posa el correu electrònic habitatge@ajmataro.cat a disposició d'aquelles persones que, de resultes de la crisi sanitaria provocada pel COVID-19, tinguin problemes per a fer front al pagament del seu habitatge.

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un gran tenidor, o entitat pública)...

Mesures conduents a procurar la moratòria del deute per a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica a causa del COVID-19 (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, relacionades amb el lloguer de l’habitatge habitual).

El meu contracte de lloguer finalitza properament...

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l'habitatge habitual per una període màxim de 6 mesos, quan aquests finalitzin entre el dia 2 d’abril de 2020 i el dia en que hagin transcorregut 2 mesos des de que es posi fi a l’estat d’alarma (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, relacionades amb el lloguer de l’habitatge habitual).

Tinc problemes per a pagar la hipoteca...

Descripció de la moratòria per al pagament de la meva hipoteca prevista en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Tinc un desnonament o llançament previst...

Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments en cas de llars vulnerables sense alternativa habitacional durant un termini màxim de 6 mesos des del dia 2 d’abril de 2020, data de l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.