Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

Escoltar

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

És un registre on s’inscriuen persones que volen optar a un habitatge amb algun tipus de protecció.

El RSHPO de Mataró, forma part del Registre de Sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament.

La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any.

 

Quins son els requisits necessari per inscriure’s?

  • Ser major d’edat o estar emancipat

  • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró.(enllaç al Reglament)

  • Estar empadronat a Mataró.

  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial

  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament

  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

 

Com es pot sol·licitar?

Podeu escollir entre les següents vies:

  1. Telemàticament: Seguint les següents instruccions.
  2. Presencialment: Amb cita prèvia que pot demanar aquí o per telèfon al 93 741 31 99 (dilluns a divendres - 09 a 14 hores).

 

Quins documents cal aportar?

En cas de NO signar l'autorització de consulta de dades, i resultar possible adjudicatari/a, caldrà aportar la documentació necessària requerida en el moment.

 

Arxius adjunts