Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

Escoltar

Inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró (RSHPO)

És un registre on s’inscriuen persones que volen optar a un habitatge amb algun tipus de protecció.

El RSHPO de Mataró, forma part del Registre de Sol·licitants de Catalunya, tot i que es regeix pel seu propi reglament.

La vigència de la inscripció en el RSHPO és d’un any.

 

Quins son els requisits necessari per inscriure’s?

 • Estar empadronat a Mataró.

 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial

 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament

 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

 

Quins documents cal aportar?

Per a que la inscripció sigui efectiva, cal emplenar i signar degudament TOTS els documents inclosos als "formularis d'inscripció" (sol·licitud + declaració responsable) per part de totes les persones majors d'edat que formin part de la unitat de convivència que opten a l'habitatge

En cas de no signar l'autorització a la consulta de dades, si la persona interessada resultés possible adjudicatària, caldrà aportar la documentació necessària requerida en el moment, i que podeu consultar al propi Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró.

 

Com es pot sol·licitar?

Podeu escollir entre les següents vies:

 1. Telemàticament (des de casa): 
  • Accediu al següent tràmit
  • Cliqueu a "Iniciar el tràmit" i seguidament a "Continuar" després d'acceptar l'advertiment.
  • A l'apartat "Exposo" informeu que voleu fer la inscripció al RSHPO de Mataró i la documentació que esteu aportant.
  • Adjunteu la documentació escanejada a l'apartat "Documentació aportada".
  • Accepteu les condicions i cliqueu a "enviar".
  • Seguiu les instruccions per signar la sol·licitud per mitjà del IDCat mòbil. Us caldrà disposar d'un mòbil.
  • Si no teniu l'IDCat mòbil instal·lat, podeu veure com s'instal·la aquí.

 2. Presencialment: A les nostres oficines, sol·licitant cita prèvia

 

Procediments d'adjudicació

Podeu consultar els procediments d'adjudicació al següent enllaç

Arxius adjunts