Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quina documentació cal aportar?

Escoltar

Quina documentació cal aportar?

 

 

 
Hipoteca
Lloguer *
Consum
LSO

Formulari de sol·licitud

SI
SI
SI
SI

DNI / NIE de la persona sol·licitant

SI
NO
SI
SI

Escriptura de compra de l’habitatge (o contracte de lloguer)

SI
SI
NO
NO

Escriptura de préstec o crèdit hipotecari

SI
NO
SI
NO

Reclamació prèvia de clàusules abusives presentada al servei d’atenció al client de l’entitat financera

NO
NO
SI
NO

Estat del préstec o crèdit (o del pagament de quotes de lloguer)

SI
SI
NO
NO

Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari (o última quota de lloguer)

SI
SI
SI
NO

Justificant d’empadronament de tots els membres de la unitat

Autorització
Autorització
Autorització
Autorització

Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar

SI
SI
SI
SI

Notificació de l’entitat financera de reclamació de mediació prèvia a l’obertura d’un procediment judicial

Optatiu
NO
SI
NO

Informe d’exclusió residencial

Optatiu
Optatiu
Optatiu
SI

Notificacions judicials

Optatiu
Optatiu
Optatiu
SI

Declaració responsable de compliment de requisits

NO
NO
NO
SI

Altres documentació o acords amb afectació econòmica o sobre l’habitatge (inclosos acords de separació o manutenció)

Optatiu
Optatiu
NO
NO

* Per a intermediació o lloguer amb grans tenidors