Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quin són els requisits i límits del servei?

Escoltar

Quin són els requisits i límits del servei?

 1. Requisits comuns
  • El manteniment de la possessió de l’habitatge per part de les persones, unitats familiars o de convivència que demanin l’atenció del Servei.
  • Disposar/ haver disposat d’un títol habilitant amb l’exepció de persones amb dret a un lloguer social obligari o contractes verbals.
  • Estar empadronat a Mataró.
  • Tractar-se d’un deudor de bona fe que, de forma genèriqui, afronti una situació sobrevinguda no planificada en el moment de constitució del prèstec hipotecari o del lloguer.

    

 2. Àmbits de lloguer entre particulars
  • Exisitencia per part de l’arrendatari una voluntat de resolució / mitigació de la situació.
  • Exisitència de possibilitat de plantejar una proposta de resolució / mitigació viable.

    

 3. Àmbit hipotecari i lloguer amb grans tenidors
  • Al contracte, la part contraria (creditor o arrendador) ha d’ésser una entitat financera (EF), empreses de grup o associades a l’EF, fons d’inversió, gran tenidor, etc. d’acord amb allò que defineixen les lleis d’emergència habitacional.
  • Ha de tractar-se de l’únic habitatge de la persona sol·licitant i ha de constituir la residència habitual.
  • El prèstec hipotecari ha de ser destinat a la compra de l’habitatge.
  • Ha d’haver intentat realitzar una negociació prèvia amb l’entitat financera.

    

 4. Lloguer social obligatori
  Persones amb dret al reallotjament obligatori (art. 16.4.d L4/2016), des de oferiment LSO previ a inici procediment judicial o comunicació d’aquest fins al desnonament.

   

 5. Límits
  • El SIPH és un servei de suport a la mediació voluntària de les parts.
  • El suport es presta en situacions en que hi ha un risc directe o indirecte de pèrdua de l’habitatge. No és un servei d’orientació jurídica general en temes de lloguer (despeses, reformes, etc.).
  • No és un servei adreçat a persones que ocupen un habitatge de forma irregular. Es requereix que existeixi una relació consentida d’arrendament ja sigui formalitzat en un lloguer o no (cessió d’ús, contracte verbal, etc.).
  • El servei no suposa cap tipus de benefici o prioritat per  l’accés un habitatge en públic o qualsevol a altre recurs públic.