Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts 'Sense barreres' de la Fundació Mútua de Propietaris per a obres d'accessibilitat als edificis

Escoltar

Ajuts 'Sense barreres' de la Fundació Mútua de Propietaris per a obres d'accessibilitat als edificis

Ajuts en forma de préstec al 0% d’interès a Comunitats de Propietaris per al finançament d’obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques als edificis.

La Fundació Mútua de Propietaris ha obert una nova convocatòria del seu programa Sense Barreres que ofereix ajuts per a la realització d’obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques als edificis que millorin l’accés a l’habitatge i el seu entorn per a persones amb mobilitat reduïda.

El programa Sense Barreres posa a l’abast de les comunitats veïnals recursos financers i tècnics per a millorar l’accessibilitat a les àrees comunes d’un edifici, incloent projectes com la instal·lació d’un ascensor; la supressió de desnivells, l’adequació o eixamplament de portes, la construcció de passadissos o ampliació de parades, construcció de rampes o, excepcionalment, la instal·lació d’aparells elevadors.

 
Termini

El termini de presentació de les sol·licituds per a la inscripció a la convocatòria 2020 serà entre el 15 de juny 2020 fins el 15 de desembre de 2020, ambdós inclosos. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció en una data anterior en cas d’esgotament del pressupost. La comunicació de tancament anticipat d’admissió de sol·licituds es realitzarà mitjançant una publicació a tal efecte a la web de la Fundació de Mútua de Propietaris https://www.fundacionmdp.org.

 
A qui va dirigida la convocatòria? 

Podran ser beneficiaris dels ajuts les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal d’edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda.

  • Persones a les que se’ls hi hagi reconegut legalment algun grau de discapacitat.
  • Persones de més de 65 anys.

Podran optar als ajuts els edificis situats en el territori espanyol peninsular i illes Balears.

 
Quines són les actuacions objecte d’ajut?

Es consideraran actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges. En particular:

a) La instal·lació d’ascensors.

b) L’eliminació de barreres arquitectòniques que facilitin l’accessibilitat als edificis d’habitatges, sempre que es tracti d’elements comuns, mitjançant:

  • La supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
  • Reformes constructives que comportin l’enderroc, ampliació o adequació de portes, excloses les dels propis habitatges que son d’única responsabilitat del titular, passadissos i ampliació de parades sempre d’elements comuns, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, salva-escales o altres dispositius d’accessibilitat, i excepcionalment la instal·lació de dispositius elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge.

Únicament podran sol·licitar elsajuts aquelles entitats que NO hagin iniciat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

 
Com funciona i què s’ofereix?

Arquia Banca concedeix un préstec de fins a 100.000€ per Comunitat de Propietaris per la realització de les obres d’accessibilitat, i Fundació Mutua de Propietarios, concedeix un ajut pel 100% del tipus d'interès, que es retornarà directament a la Comunitat de Propietaris.

 
Quines són les condicions del finançament?
  • Un muntant màxim de finançament per comunitat de 100.000 €.
  • El titular del préstec serà la Comunitat de Propietaris
  • El termini màxim de la devolució del préstec serà de 5 anys.
  • El tipus d’interès del préstec serà un tipus fixe del 3,5 %, amortitzat mitjançant sistema francès.
  • El préstec podrà cobrir un màxim del 80% del cost total de les obres.
  • Préstecs mancomunats.

 

Tota la informació de la convocatòria i tràmit AQUÍ

Descàrrega del Plec de Condicions en PDF

Aquest ajut no es gestiona ni es tramita des de l'Ofincina Local d'Habitatge. Les consultes derivades de la present convocatòria s'hauran de remetre per escrit directament a la Fundació Mútua de Propietaris mitjançant el formulari de contacte de la seva pàgina web.

Podeu accedir al formulari de contacte AQUÍ.