Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances municipals

Escoltar

Ordenances municipals

Títol Tipus
Ordenança de Civisme i Convivència. 2023 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2023 Normativa
Ordenança de serveis funeraris. 2021 Normativa
Ordenança de Mobilitat. 2021 Normativa
Ordenança reguladora de les bases atorgament subvencions foment obres de restauració, conservació i millora dels elements catalogats Pla Esp. Patrimoni Arquitectònic Mataró Normativa
Ordenança reguladora de les bases de les subvencions per a la realització d'obres de restauració, conservació i millora en béns inclosos a l'Inventari d'Establiments Emblemàtics i Elements Vinculats de Mataró Normativa
Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques. 2022 Normativa
Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari. 2018 Normativa
Ordenança Municipal sobre tinença, protecció i control dels animals. 2017 Normativa
Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual. 2017 Normativa
Ordenança Municipal Reguladora del Procediment sobre verificació d’habitatges buits Normativa
Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats. 2016 Normativa
Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la ciutat de Mataró. 2015 Normativa
Ordenança general de residus urbans i neteja viària. 2015 Normativa
Ordenança Municipal reguladora dels mercats de marxants. 2014 Normativa
Ordenança Municipal Reguladora dels Ornaments Nadalencs. 2012 Normativa
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 2012 Normativa
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic. 2012 Normativa
Ordenança Municipal Reguladora de la Publicitat. 2010 Normativa
Ordenança de la via pública. 2008 Normativa