Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Control de qualitat

Escoltar

Control de qualitat

En el marc de la millora contínua del servei, l’actual contracte de neteja disposa d’un conjunt de controls de qualitat i d’execució de cada un dels serveis prestats per l’empresa adjudicatària del servei.

L’objectiu d’aquests és valorar quin és el grau d’afectació que cada servei aporta a la percepció global de qualitat.

Quant al control de qualitat, els objectius principals són els següents:

  • La imatge, la neteja i l’estat de conservació de la xarxa de contenidors de recollida de residus.
  • El grau de neteja de la ciutat, per zones de neteja o per barris i determinar l‘evolució anual d’aquest indicador.
  • Valorar la imatge, neteja i estat de pintura i conservació dels equips de neteja (camions, màquines, etc.) adscrits al servei.
  • Garantir que un elevat percentatge de ciutadans estigui a menys de 100 m de la xarxa de contenidors de recollida, incloent la recollida selectiva.

I pel que fa al control d'execució, els objectius són:

  • Revisar la correcta execució del servei per part del contractista en base al contracte signat, l’organització del servei fixada a l’oferta, i la verificació de què els serveis que s’han contractat es troben cada dia treballant a la via pública.
  • Conèixer el registre de serveis desviats respecte de la programació establerta a l’oferta i els motius de les desviacions d’aquests serveis.
  • Compliment del conjunt de normes bàsiques que fixem, i quin percentatge s’ha detectat fora d’aquestes normes.