Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

Escoltar

Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són els documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya, i la seva redacció és obligatòria en aquells municipis que, com Mataró, prestem servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. El document s’ha treballat tècnicament i amb els grups municipals al llarg de cinc anys.

El Pla de Mobilitat Urbana es desenvoluparà conforme a principis d’eficàcia, economia, transparència, participació, equitat (social i territorial) i sostenibilitat.

Les accions proposades pel Pla van encaminades a aconseguir els següents objectius per al 2024:

  • un 50 % dels desplaçaments a la ciutat siguin a peu o amb bicicleta (41 % al 2014)
  • un 15 % en transport públic (11 % al 2014)
  • reduir fins al 35 % l’ús del vehicle privat (48 % al 2014)


El Pla proposa com a mesures generals:

  • Prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària
  • Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient
  • Fomentar hàbits i entorns més segurs i accessibles
  • Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies
  • Completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat de la ciutat
  • Augmentar l'oferta d'informació i sensibilització a la ciutadania envers l’educació viària i la promoció de la mobilitat sostenible