Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impuls de la transició energètica

Escoltar

Impuls de la transició energètica

logo.png

 

 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea, la finalitat de la qual és enfortir la cohesió econòmica i social a la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seves regions. Aquests fons són subvencions a fons perdut i són gestionades directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local).

IMPULS DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MATARÓ

FONS : Programa operatiu Fons FEDER Catalunya 2014-2020, eixos 4 i 6 (2ª convocatòria)

EIX: 
Afavorir el pas a una economia baixa en carboni.

TEMA PRIORITARI: 
Reduir el consum energètic dels equipaments, infraestructures i habitatges, i conseqüentment millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.


El projecte s’emmarca en l’eix prioritari del FEDER que pretén afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors. La proposta del municipi es basa en donar impuls al propi procés transformador pel que fa a l’ús d’energia i el seu impacte en el canvi climàtic, i inclou tres actuacions clau:

- Desplegament de l’Oficina per a la Transició Energètica de Mataró (OTEM): estarà ubicada a l’Espai Mataró, amb les funcions de coordinar i fer el seguiment de les actuacions a desenvolupar. Comptarà amb dos tècnics que, a més, proporcionaran un nou servei d’auditories energètiques a les llars, establiments comercials i empreses, assessorant sobre la seva despesa energètica perquè puguin prendre decisions com un canvi d’hàbits de consum, canvi de tarifes, etc. La posada en marxa i funcionament de l’oficina comporta una inversió de prop de 283.000 €.

- Impuls del Programa d’eficiència energètica en l’enllumenat públic: el projecte preveu una inversió de 2,8 milions d’euros (IVA inclòs) en la millora de les instal·lacions a diferents carrers, especialment per a la substitució de bombetes de vapor de sodi per leds, amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi energètic més gran. L’objectiu és reduir en més del 65% el consum d’energia final de les instal·lacions d’enllumenat que es reformin, i una reducció també del 65% de les corresponents emissions de gasos d’efecte hivernacle.

- Impuls del Programa d’autoconsum en equipaments públics: instal·lació de plaques fotovoltaiques, connectades a la xarxa, a l’Escola Marta Mata, al Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i a l’Institut Municipal Miquel Biada. Aquestes instal·lacions produiran energia per a consum dels equipaments i, si s’escau, per vendre o destinar a altres finalitats l’electricitat sobrant que es generi durant l’estiu i en dies no lectius, quan els centres educatius estan tancats. L’objectiu és generar energia renovable suficient per assolir un 36% d’autoconsum en els tres equipaments, així com promoure i educar en l’eficiència i l’estalvi energètic en els edificis. La instal·lació de les plaques requereix una inversió aproximada de 187.000 €.

L’Ajuntament desenvoluparà entre el 2019 i el 2022 les actuacions contemplades al projecte.

El projecte “Procés d’impuls de la transició energètica a Mataró” s’emmarca d’una banda en el Pla director de l’enllumenat públic, que preveu invertir 7,3 milions d’euros en la millora de les instal·lacions fins al 2025, i de l’altra en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), aprovat al juliol de 2018, que entre altres mesures es compromet a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 42,7% al 2030, en relació a l’any 2005.


Finançament 


Pressupost


3.251.558,24 € (amb IVA)


Cost total subvencionable


2.722.643,17 € (sense IVA)


Cofinançament fons FEDER


50%


Ajut feder


1.361.321,59 € (sense IVA)


Data final prevista


31/12/2022DESENVOLUPAMENT DE L’OPERACIÓ

20/06/2019 - Un projecte de 3,3 milions d’inversió per a la transició energètica, seleccionat per rebre ajuts europeus

19/07/2019 - L’Ajuntament renova l’enllumenat públic a diversos carrers del Centre i de Cerdanyola

16/10/2019 - El Pla director de l’enllumenat avança amb quatre noves actuacions de renovació d’instal·lacions

03/09/2020 - L’Ajuntament renova l’enllumenat públic a diversos vials del Pla d’en Boet, Eixample, Rocafonda i El Palau

11/11/2020 – L’Ajuntament aposta per la transició energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tres equipaments públics

Galeria d'Imatges