Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NextMataró

El projecte

El projecte Lloguem! és un projecte innovador finançat per fons europeus que té per objectiu incidir en el mercat de lloguer d’habitatge amb la intenció de generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable, per una banda, i que ofereixi als propietaris/ries seguretat en el cobrament i facilitats per a l’adequació o reforma del mateix, per l’altra. També pretén generar un impacte positiu en la creació d’ocupació i en l’eficiència energètica dels habitatges.


La proposta busca posar en comú la necessitat de mobilitzar habitatges desocupats i la voluntat de donar suport a fórmules d’habitatges col·laboratius.

El projecte va ser aprovat pel Secretariat de la Urban Innovative Actions (UIA) el 17 de setembre de 2018. Les Urban Innovative Actions (http://www.uia-initiative.eu/) donen suport a aquells projectes de base local que proposin solucions innovadores i, sobretot, inèdites per abordar els problemes urbans. El programa, doncs, ofereix un finançament per a projectes de 3 anys que busquin posar en pràctica una solució experimental assumint un important risc.

· Lloguem! té l’objectiu de potenciar, transformar i dinamitzar el lloguer d’habitatges a la ciutat de Mataró: el lloguer com una opció segura i avantatjosa pels/per les propietaris/ries, i assequible i estable pels llogaters/res.
· Lloguem! ofereix als/ a les propietaris/ries garanties al cobrament de les rendes de lloguer i facilitats per a arranjar els habitatges.
· Així, el projecte vol donar nova vida a habitatge desocupats, de manera que puguin representar una via d’ingressos per als/a les seus/ves propietaris/ries. Alhora, vol fomentar que la ciutadania de Mataró tingui un major accés a l’habitatge oferint uns lloguers per sota del preu de mercat.
· L’Ajuntament posa en marxa el projecte Lloguem! amb l’objectiu de captar habitatges buits de Mataró per posar-los al mercat de lloguer a uns preus assequibles.
· Al mateix temps, Lloguem! es vol també dinamitzar el teixit associatiu de la ciutat promovent la cooperació entre llogaters/res a través de la constitució d’una cooperativa de llogaters i llogateres que permeti avançar cap a una nova forma de relació entre agents en el mercat de lloguer en la que tots en surtin beneficiats.


Context


En els darrers mesos s’ha observat una forta pujada dels preus acompanyada d’una radical restricció de l’oferta que exclou un nombre creixent de persones d’un segment crític per garantir l’accés a l’habitatge.

Per fer front a aquesta situació l’Ajuntament impulsa mecanismes per ampliar l’oferta d’habitatges destinats a polítiques socials com la promoció de nous habitatges assequibles o la compra d’habitatges. Tanmateix, resulten insuficients per atendre l’elevat percentatge de persones que no hi pot accedir en l’actual conjuntura de mercat.

El Pla Local d’Habitatge estima aquesta xifra d’habitatges desocupats en 3.381 dels quals el 75% pertany a propietaris/ries particulars. El repte clau és, per tant, com incorporar part d’aquests habitatges a l’oferta d’habitatge assequible del municipi.

L’Ajuntament té vocació d’explorar fórmules alternatives d’accés integrades en el concepte de coproducció o de formes col·laboratives d’accés a l’habitatge com la creació d’un cooperativa de llogaters/res. Mataró és un municipi cooperatiu adscrit a la carta de compromís a favor de la promoció del cooperativisme des de l’any 2015.

Davant de la complexitat del repte, l’estratègia és facilitar i estimular aquelles iniciatives de l’economia social i col·laborativa que permetin a la pròpia ciutadania desenvolupar estratègies per generar habitatge assequible a la ciutat.

L’objectiu és generar alternatives residencials que permetin l’assequibilitat econòmica i una major estabilitat. Així, esperem que, un cop finalitat el projecte, la cooperativa de llogaters/res esdevingui un nou agent en el mercat de l’habitatge, capaç de generar habitatge assequible.


Qui forma part?

· Ajuntament de Mataró
· Fundació Unió de Cooperadors
· Diputació de Barcelona
· Salesians Sant Jordi
· Institut de Govern i de Polítiques Públiques (IGOP)
· Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme


Finançament i pressupost


El projecte va ser aprovat pel secretariat de la Secretariat de la Urban Innovative Actions (UIA) el 17 de setembre de 2018. Els tràmits per la signatura dels acords per a la seva posada en funcionament es van dilatar per qüestions administratives de les entitats sòcies del projecte. Finalment, el 7 de juny es va completar la signatura de l’acord d’associació entre els socis del projecte (partnership agreement).

Cada projecte UIA pot rebre fins a 5 milions d'euros de cofinançament del FEDER i la seva execució s'ha de dur a terme durant un període màxim de 3 anys.

Els projectes seleccionats reben el cofinançament del FEDER fins al 80% dels costos elegibles. Tots els socis que reben FEDER necessiten obtenir almenys un 20% d'aportació pública o privada per completar el seu pressupost, ja sigui amb recursos propis o d'altres fonts. La contribució dels socis pot ser en efectiu o en espècie. El personal remunerat es considera com a contribució en efectiu. En el cas de Lloguem! el detall és el següent:

Pressupost total del projecte: 3.125.796,10 €
Import de subvenció: 2.500.636,88 €

El projecte ha estat objecte d’una primera auditoria prèvia, que ha superat amb bons resultats.