Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tens dubtes?

Escoltar

Tens dubtes?

No. El projecte no va adreçat a l’habitatge social sinó que vol generar una oferta de preu intermedi entre el mercat privat i l’oferta pública. Parlem de pisos que es posin al mercat amb preus situats en l’àrea inferior de l'índex de referència de preus de lloguer [http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer]

No. Es tracta de projectes diferents. De fet, el projecte vol ser complementari als programes actuals com pot ser la borsa d’habitatge de l’Ajuntament.

 

El projecte vol mobilitzar habitatges buits a través d’un paquet d’incentius dels quals la borsa d’habitatge no disposa, essencialment les obres d’adequació o reforma d’habitatges perquè puguin entrar al mercat de lloguer. L’objectiu és també alleugerir la pressió sobre les administracions perquè aquestes es concentrin en les necessitats més urgents i crear un nou agent en el mercat del lloguer vinculat a l’economia social i cooperativa que influeixi tant en la relació entre llogaters/res i propietaris/ries com en les dinàmiques del preu del lloguer.

El preu de lloguer el fixa la cooperativa de llogaters i llogateres. Ho fa garantint la sostenibilitat econòmica de la cooperativa, la remuneració adequada a les persones propietàries i amb un preu just però per sota del preu de mercat actual, basant-se en l'índex de referència de preus de lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

La durada mínima del lloguer l’estableix la Llei d’Arrendament Urbà i és de 7 anys, en tractar-se d’un contracte signat amb una persona jurídica. No obstant, la durada serà ampliable en funció del cost de les obres realitzades a l’habitatge.

La remuneració a la persona propietària es calcula en base a les característiques de l’habitatge i de la necessitat de realitzar obres d’adequació per tota la durada de l’acord de cessió. Aquesta remuneració es fa efectiva des del primer moment d’entrada de la persona llogatera a l’habitatge.

Com a tots els contractes s’estableixen clàusules de penalització que tenen per objectiu recuperar la inversió i cobrir les despeses de rotació. Tanmateix, s’articularan mesures per a permetre la màxima flexibilitat tant de propietaris com de cooperadors i/o llogaters.