Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Posa el teu pis en lloguer

Escoltar

Posa el teu pis en lloguer

El projecte Lloguem! va finalitzar el passat 31 d'octubre de 2022. El projecte estava destinat a persones propietàries d'un habitatge interessades en llogar el seu pis amb la seguretat de cobrar cada mes, gaudint dels incentius que comportava la participació en aquest programa i sabent que estaven formant part d'un projecte que buscava canviar les regles del mercat de lloguer.

El Projecte Lloguem! oferia:

Beneficis 

1Lloguer garantit.

El projecte garanteix el cobrament de rendes durant tota la vida del contracte, la cobertura de la defensa jurídica en cas d'impagaments així com la cobertura eventuals de danys a l'habitatge per part de l'arrendatari.

2 Subvenció per rehabilitació de fins a 16.000 euros.

El projecte ofereix una subvenció de fins a 16.000 euros per a la rehabilitació, reforma o posada al dia de l'habitatge. També poden acollir-se habitatges que hagin realitzat obres en els darrers 24 mesos (amb una subvenció màxima de 8.000 euros).

3 Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica.

El projecte ofereix una subvenció de fins a 2.000 euros per a actuacions que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge. També poden acollir-s'hi aquells habitatges que hagin realitzat obres en els darrers 24 mesos.

4 Bonificacions fiscals.

S'ofereixen una bonificació de fins al 70% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) durant la vinculació de l'habitatge al programa. També està prevista una bonificació de fins el 95% de l'impost sobre plusvàlues (IIVTNU).

5Gestions gratuïtes.

S'ofereix assessorament jurídic i tècnic, realització de l'inventari inicial en relació a l'estat de l'habitatge i redacció del contracte i mediació en la contractació. El paquet d'incentius inclou l'establiment de mesures antiocupació des del moment d'inclusió de l'habitatge al projecte i fins a la signatura del contracte de lloguer.

Per poder participar en el projecte Lloguem! els habitatges han de complir els següents requisits:

  • Estar ubicat a Mataró
  • Estar desocupat, com a mínim, 3 mesos abans de la data de sol·licitud de la subvenció.
  • Ha de reunir les condicions mínimes d'habitabilitat i disposar de cèdula d'habitabilitat o estar en condicions d'obtenir-la una vegada executades les obres d'adequació o reforma.
  • Ha de tenir el certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

El preu de lloguer de l'habitatge s'establirà en funció de les característiques de l'habitatge, l'estat de conservació i les obres necessàries, el temps requerit per realitzar les obres i el termini de cessió al programa.

 

Actualment, el projecte ha mobilitzat 61 pisos que han estat llogats a sòcies de la Cooperativa de llogateres, Bloc Cooperatiu. El juny de 2022 va acabar el termini per la presentació de noves sol·licituds per la participació en el projecte. Tot i això, des de l'Ajuntament continuem treballant, conjuntament amb Bloc Cooperatiu per millorar i transformar el mercat de lloguer.

Si sou propietaris d'un habitatge buit i esteu interessats a formar part de futurs projectes que puguin anar sorgint, us animem a enviar un correu amb les vostres dades a lloguem@ajmataro.cat i ens posarem en contacte amb vostè en cas que existeixin nous projectes o propostes.