Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades claus sobre

Acció municipal estratègica per a la igualtat

Els indicadors d’impacte de gènere són els que mesuren quins són els efectes que tenen determinades polítiques públiques en la desigualtat de gènere de la població diana de cada política. Aquestes polítuques han estat seleccionades estrategicament tenint en compte el marc conceptual i les dimensions de la desigualtat a la ciutat determinats per al sistema 1.  A més, són polítiques que, amb el seu desplegament, provoquen directament un canvi en les condicions de vida o en la construcció cultural i simbòlica de la ciutat, per això es pot considerar que els indicadors mesuren precisament aquest canvi o impacte.

 

Així doncs, els indicadors d’aquest sistema serveixen per:

 

Conèixer l’abast de certes polítiques dutes a terme que tenen un impacte directe sobre la igualtat de gènere a Mataró.

 

Comunicar de forma intuïtiva al conjunt de la ciutadania fins a quin punt les polítiques municipals estan compromeses amb la transformació de les relacions de gènere al municipi.

 

 

Cal esmentar, que algunes de les polítiques amb més impacte de gènere (com ara la política de garantia de rendes o els permisos per raons de cura) no són de competència local. Així, si bé tenen un gran efecte al municipi, no està a les mans del consistori mantenir-les o modificar-les. En aquest sistema d’indicadors s’han seleccionat un conjunt de polítiques d’àmbit municipal que, amb el seu bon desplegament, tenen aquest efecte directe en la millora de condicions de les dones i de les persones LGTBI o bé són cabdals per a la disminució o la disrupció de les inèrcies de gènere en la societat, en aquest cas en la societat mataronina.