Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és l'Obigem?


L’OBIGEM és un conjunt de sistemes d’indicadors que permeten fer seguiment de manera continuada tant de la situació de la igualtat de dones i homes i del col·lectiu LGTBI a la ciutat, com de les polítiques locals estratègiques per a la igualtat i de la implementació de mesures del III Pla per a la igualtat de la ciutadania de Mataró.

Si bé els indicadors estadístics no són l’únic recurs per a conèixer una realitat determinada, el cert és que són una eina especialment útil per a obtenir informació comparable, comunicable i clarament acotada sobre una determinada realitat. Per això són un recurs clau a l’hora de realitzar i avaluar les polítiques públiques.

L’OBIGEM mostra quatre sistemes d’indicadors que mesuren la igualtat de gènere a la ciutat, el desplegament de les polítiques d’igualtat i finalment, la contribució a la igualtat d’un conjunt de polítiques municipals estratègiques en aquest camp.