Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades claus sobre

III Pla d'igualtat per a la ciutadania


Per analitzar la implementació del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Mataró, proposem dos sistemes d'indicadors: el sistema 3.1. d'indicadors del grau d'execució de les mesures té l’objectiu de mostrar el grau d’execució de les mesures del Pla, amb independència del grau d’adequació de les mesures en relació als objectius plantejats. En canvi, el sistema 3.2. d'indicadors de resultats de les mesures busca obtenir informació sobre els resultats de les actuacions dutes a terme cada any, i al final del mandat del Pla.

El sistema 3.1 d’indicadors no ofereix una informació qualitativa sobre la implementació, ni tampoc aporta elements sobre els resultats de les accions, sinó que mostra només quines accions s’han portat a terme, quines encara no s’han iniciat o quines estan implementant-se.

Aquest sistema inclou 125 indicadors, un per cada mesura (vegeu directament el Pla per a la revisió complerta). Per aquest motiu, es proposa una estratègia de visualització interactiva que permet mostrar el repte al que pertany l'acció  segons l'estructura del Pla (a través del menú "Filtre segons repte"). També permet mostrar de manera intuitiva, inspirada en un semàfor, el grau d'execució de cada acció (a partir del menú "Filtre segons estat de l'acció"). 

Aquesta estratègia comunicativa no resumeix en pocs valors la informació dels indicadors, com sí fa el sistema 3.2, d’indicadors de resultats. Però, per contra, permet presentar de forma intuïtiva tota la informació sense haver de renunciar a les unitats originals de l’anàlisi, en aquest cas el grau d’execució de cada mesura. Així doncs aquest sistema serveix per a:

  • Posar a l’abast la informació intuïtiva sobre el grau d’execució del III PIGCM incloent totes les mesures sense cap selecció o síntesi prèvia.
  • Facilitar que la ciutadania faci la seva pròpia anàlisi i exploració. Es pot agrupar a voluntat les unitats d’informació i es pot revisar el contingut bàsic de cada unitat mínima d’anàlisi, gràcies a les etiquetes.

Tenint en compte les especificitats de les mesures, proposem classificar-les amb les següents categories:

  • Mesura no executada. Mesures puntuals o continuades, que no s’ha iniciat la seva implementació en el moment de l’elaboració del sistema d’indicadors.
  • Mesura iniciada. Mesura puntual que s’està implementant en el moment de l’elaboració del sistema d’indicadors.
  • Mesura executada. Mesura puntual que s’ha implementat i s’ha finalitzat la seva implementació en el moment de l’elaboració del sistema d’indicadors, o mesura continuada que s’ha iniciat la seva implementació.

Com ja s’ha dit, per a conèixer les 125 mesures avaluades, es pot revisar tant la visualització online com el propi Pla.