Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Indicadors de resultats de les mesures


Aquest sistema d’indicadors busca obtenir informació sobre els resultats de les actuacions dutes a terme cada any, i al final del mandat del Pla. Així, no es pretén saber si les actuacions s’han dut a terme, sinó si aquelles que han estat realitzades han funcionat donant el resultat desitjat. Per a fer-ho s’ha dissenyat 18 indicadors compostos seguint l’estructura del IIIPIGCM i expressats com un percentatge d’èxit en el resultat. Aquests indicadors agrupen tots els indicadors simples, un per cada mesura. Però en cada moment, només es mostraran els d’aquelles mesures realitzades durant l’any. Al final del mandat del Pla, es mostraran els indicadors de totes les mesures
realitzades fins al moment.

Així doncs, aquest sistema d’indicadors permetrà:
  • Oferir una informació de síntesi sobre l’èxit dels resultats del pla a l’equip municipal
  • Comunicar al conjunt de la ciutadania aquest grau d’assoliment dels resultats d’esperats, de forma sintètica i estructurada de manera lògica i entenedora
  • Distingir, en funció del repte/tema i del tipus de mesura a nivell metodològic, quines són les mesures que assoleixen en major grau els resultats esperats, i quines ho fan en menor grau, permetent una anàlisi tècnica i donant eines per a la correcció i futura planificació.

Els indicadors simples que mesuren, una per una, les actuacions del pla (i, en concret, el seu resultat) han estat definits ajustant una proposta inicial realitzada en el moment de la redacció del III Pla i estan construïts com un percentatge que representa el grau d’èxit pel que fa a al resultat, d’aquella mesura. Per a dissenyar els indicadors compostos, els indicadors simples han estat agrupats seguint dos criteris relatius a les actuacions que aquests indicadors mesuren: en primer lloc, el repte del III PIGCM al qual pertanyen. En segon lloc, el tipus de mesura. S’ha distingit entre:

  • Les mesures procedimentals (que aborden canvis interns de funcionament).
  • Les mesures de formació o sensibilització adreçades a agents clau (majoritàriament
  • del mateix Ajuntament).
  • Les mesures adreçades a persones o col·lectius clarament delimitats (col·lectius
    diana).
  • Les mesures de caràcter general amb vocació d’incidència social genèrica.