Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SocialNEET

Metodologia

El programa que hem dissenyat consta d’una fase formativa i una fase pràctica on els participants reben, al llarg de quatre mesos se’ls acompanya i assessora per a què coneguin els valors de l’economia social i com aquests principis poden ajudar a fer de la seva idea un projecte empresarial innovador. 
La fase formativa consta de cinc dimensions educatives: 
  • Dimensió contextual: estat de l’Economia Social i Solidaria al territori, constitució de cooperatives, estatuts, RRI... 
  • Dimensió relacional: treball de grup, organització interna... 
  • Dimensió formal: Les normes, els estatuts, el reglament de règim intern, eines d’avaluació que han de regir la cooperativa.
  • Dimensió econòmica i comercial: CANVAS Social, estudi mercat i sessions d’acompanyament comercial (en funció del servei al que han decidit dedicar la cooperativa). 
  • Dimensió comunicativa: les formacions es combinen amb visites a projectes i entorns cooperatius i comunitaris i amb el desenvolupament de la seva cooperativa. 
La fase pràctica consisteix en posar en funcionament, de forma fictícia, el projecte cooperatiu que els joves han escollit de forma consensuada. Per tant, podran posar en pràctica de forma real tot el què han après en la fase formativa i gestionar una cooperativa, aprendre el dia a dia de la gestió d’un projecte empresarial i solucionar els problemes que puguin sorgir alhora de vendre i/o comercialitzar el producte o servei que han triat. Durant aquesta fase, comptaran amb el suport dels educadors social però també dels membres del Comitè Local (CL)
El CL està format per representants de 6-8 entitats, organitzacions i empreses que representen l’eix territorial, juvenil i de l’economia solidària de la nostra ciutat. La tasca principal dels membres del CL serà la de fer de mentors i donar suport a la cooperativa amb el que pugui necessitar en el seu procés d’aprenentatge. Això implica temes molt variats, que caldrà acabar d’ajustar en funció de les entitats que conformin el CL. Alguns exemples són: l’acompanyament en la detecció de necessitats; el suport amb la difusió del programa i cerca de participants; promoure contactes amb d’altres empreses i entitats que puguin necessitar per desenvolupar el servei/producte; possibilitat de fer formació en algun àmbit concret... 
Socialneet_img20.00.34.png

Galeria d'Imatges