Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACTIVITATS EN GRUP AMB ADOLESCENTS (12 a 18 anys)

Metodologia

Son un sèrie d?activitats en grup que s?aniran oferint al llarg de l?any per tal de complir amb els objectius proposats. Activitats en format taller tals com: tècniques de circ, teràpia amb gossos, habilitats socials, comunicació pares fills, manualitats diverses, orientació al finalitzar l?ESO i seguiment del procés formatiu que facin, reforç escolar (sobretot en casos d?adolescents en risc d?exclusió social, la qual els dificulta la seva circulació social i també el progrés de les seves activitats formatives ), ... Bàsicament, aquesta activitat es durà a terme amb adolescents que estan en seguiment des del Servei de Benestar Social, però cal tenir en compte que aquests nois i noies estan vinculats a l?escola.

Objectius

?Promoure l?equilibri emocional i les habilitats socials. ?Promoure la descoberta d?habilitats personals que ajudin l?adolescent a empoderar-se. ?Donar a conèixer entitats, activitats i persones que els ofereixin altres perspectives de vida. ?Fomentar la participació del seu entorn familiar i social (comptant amb l?escola com una part important d?aquest entorn) per tal d?obtenir de tots ells el reconeixement social que necessiten pel seu desenvolupament.

Reserves

La inscripció es farà des del Servei de Benestar Social, però les escoles poden fer proposta de participació d?algun alumne per mitjà del referent escolar davant el Servei de BS. Això podrà ser sempre que es porti un seguiment conjunt de l?adolescent per part de les dues institucions.

Observacions (necessitats tècniques i altres)

L?escola fa la demanda de seguiment d?un alumne a BS per mitjà del ?full de notificació de risc social d?un infant o adolescent?. Totes les escoles de Mataró tenen un/a professional referent de BS i BS té un/a professor/a referent de cada escola.
Àrees temàtiques
  • Orientació personal i professional
Àmbits
  • Orientació i tutoria
Persones destinatàries
  • Educació Secundària Obligatòria

Dies Al llarg de l?any s?aniran fent les diverses activitats (tant les anomenades com d?altres que es vagin plantejant). Durant el curs escolar 2014-2015.

Horari Procurarem que siguin en horari que no interfereixi amb el de l?escola.

Durada Cada una té durada diferent.

Preu Gratuït

Grup Cada grup tindrà un nombre de participants d?acord amb l?activitat