Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració d'accessibilitat

Escoltar

Declaració d'accessibilitat

L'Ajuntament de Mataró s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.mataro.cat, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018

 • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica o la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.1.1 i 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual o d'informació i relacions]
 • Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d'àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.5 i 9.12.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
 • En algunes pàgines s'ha utilitzat el color com a únic mig visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual. [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 ús del color]
 • En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d'almenys 4.5:1 o el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents. [requisits número 9.1.4.3 i 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
 • En algunes pàgines hi ha contingut que pot aparèixer o desaparèixer en passar el punter del ratolí per damunt o rebre el focus del teclat i la ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisits número 9.1.4.13 i 2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2019 contingut assenyalat amb el punter o que té el focus o focus visible]
 • En algunes pàgines no existeix el mecanisme per a ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines. [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 evitar blocs]
 • De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual. [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propòsit dels enllaços]
 • En algunes pàgines pot haver-hi atributs i ANEU duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament]
 • En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat. [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor]

Càrrega desproporcionada

      No aplica.

El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho compleixin.
 • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per aquest Ajuntament ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.
 • Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23 de març de 2021.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L el 19/2/2021.

Última revisió de la declaració: 19 de febrer de 2021.

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc
 • Transmetre altres dificultats d'accés al
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través d'un formulari telemàtic.

Pot presentar:

 • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través del formulari, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Mataró.

 

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del formulari disponible en la seva seu electrònica, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Mataró.

 

Contingut opcional

L'Ajuntament de Mataró, ha incorporat al seu lloc web la plataforma d'accessibilitat web augmentada inSuit, un servei que millora de manera automàtica l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.
Per a activar la plataforma inSuit en la web de l'Ajuntament de Mataró cal activar la pestanya de inSuit inserida en el costat esquerre “Opcions d’accessibilitat”:
L'usuari rebrà des de la web les ajudes tècniques que li permetran navegar de manera adaptada a les seves necessitats i preferències:

Navegació amb inSuit

Dirigida a:

Navegació amb teclat

Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.

Navegació per a visió reduïda

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Comandos de veu

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzills comandos de veu.

Navegació amb Sons

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació amb Polsador

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb botons

Persones amb discapacitat cognitiva i persones majors. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb text gran

Persones majors o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la grandària del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules etc., a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.