Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Econòmic i Social de Mataró

Qui en forma part?

Els òrgans de govern i administració del Consell Econòmic i Social de Mataró són el Ple, la Comissió Executiva i la Presidència, que recau en l'Alalde de Mataró.

El Ple

El Ple és l'òrgan màxim de govern i està integrat per la Presidència i per:

  • Sis representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró, tres proposats per UGT i tres proposats per CCOO.
  • Sis representants de les organitzacions empresarials més representatives a Mataró.
  • Sis representants nomenats per l'Alcalde, tenint en compte les propostes dels grups municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat.

La Comissió Executiva

La Comissió Executiva estarà integrada per la Presidència i per:

  • Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions empresarials.
  • Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions sindicals.
  • El Regidor o regidora de promoció econòmica i innovació, o regidoria equivalent.