Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Defensor del Ciutadà de Mataró signa un conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges

Escoltar

El Defensor del Ciutadà de Mataró signa un conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges

El Defensor del Ciutadà de Mataró, Jordi Puigderrajols, ha assistit aquest migdia a la signatura del protocol de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i els Síndics i Defensors locals. L'acord, que s'ha signat al Museu Industrial del Ter (Manlleu), pretén millorar l'atenció als ciutadans en la resolució de les seves queixes.

El protocol determina els criteris sobre els quals s'ha de basar la relació entre les diferents figures creades a Catalunya per a la defensa dels drets i llibertats ciutadanes. L'acord reconeix la independència de les diferents institucions pel que fa a la gestió de les queixes que tramita, donat que no existeix cap relació de jerarquia entre els defensors locals i el Síndic de Greuges. Tot i això, el conveni considera indispensable que existeixin lligams de col·laboració, per tal de donar més força als Síndics i Defensors locals i a la vegada millorar les actuacions de proximitat del Síndic de Greuges de Catalunya.

L'acord de col·laboració permetrà també que els ciutadans que presentin una queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya siguin informats de la possibilitat de presentar-la davant del Síndic o Defensor local. D'altra banda, el conveni preveu que existeixi intercanvi d'informació en aquells casos que siguin de comú interès. Els Defensors locals es comprometen a tramitar de forma ràpida cap al Síndic de Greuges les queixes que, malgrat s'hagin presentat davant d'ells, siguin referides a administracions distintes de la municipal. Per la seva banda, el Síndic de Greuges de Catalunya donarà suport als Síndics i Defensors locals en formació, assessorament jurídic i fomentant el treball en xarxa.

Segons estableix el conveni, els Síndics i Defensors Locals podran participar també en la capacitat d'iniciativa normativa que la llei reconeix al Síndic de Greuges de Catalunya. Divulgar l'extensió de la figura del Síndic o Defensor local i promoure les actuacions legislatives i pressupostàries per garantir la independència i la suficiència financera d'aquestes institucions de defensa ciutadana són altres punts que regula l'acord.

El Defensor del Ciutadà de Mataró té com a missió vetllar pels drets de la ciutadania davant l'actuació de l'Administració municipal i dels organismes que en depenen. Podeu consultar més detalls sobre els seu funcionament a http://www.mataro.org/campanyes/defensor/