Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la Memòria 2003 de l'Àrea de Via Pública

Escoltar

L'Ajuntament presenta la Memòria 2003 de l'Àrea de Via Pública

El regidor de Seguretat i Prevenció, Ramon Bassas, i el regidor de Mobilitat, Fermí Manchado, han presentat avui la Memòria 2003 de l'Àrea de Via Pública.

El document recull les actuacions dels 4 serveis de l'àrea: Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil i Jurídicoadministratiu.

Servei de la Policia Local

En el 2003 s'ha consolidat a la ciutat l'articulació d'un espai policial únic (Policia de Catalunya) a través del conveni de col.laboració entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

Pel que fa als delictes/faltes denunciats han baixat un 17% respecte el 2002. Quant als delictes prioritaris com són els robatoris, les lesions o delictes sexuals entre d'altres s'han reduït en el 2003 un 53%.

Un altre eix de treball de la Policia Local és la seguretat viària. En el 2003 s'ha produït un creixement dels accidents de trànsit: 414 en el 2002 i 495 en el 2003, que representa un 19,57% més. La causa dels accidents, les infraccions dels conductors (50%) i la velocitat (20%) són els factors determinants en la majoria dels casos.

Per tal de donar resposta a aquesta problemàtica s'ha desenvolupat durant el 2003 una intensa activitat preventiva i disciplinària en aquest àmbit. Les sessions formatives dirigides a escolars i infractors lleus han augmentat un 40% arribant als 9.000 assistents. I a més s'han intensificat els controls sobre aquelles infraccions que comporten una major perillositat per al trànsit: 79% més de controls de velocitat i 13% més de controls d'alcoholèmia i s'ha augmentat un 50% el nombre de denúncies per a aquests conceptes.

El servei també treballa per la qualitat i la millora continua del servei ofert als ciutadans, en dues vies diferents. Per una banda, la Policia de Barri va fer 4.800 entrevistes amb persones i entitats de la ciutat, aquesta proximitat al ciutadà afavoreix el màxim nivell de coneixement i dóna resposta a les seves necessitats i demandes. I per l'altra,  la Carta de Serveis de la Policia Local, on s'estableixen els compromisos de qualitat adquirits amb els ciutadans. Nivell de qualitat que situen l'eficàcia/eficiència del servei per damunt del 85% sobre els objectius fixats.

Servei de Mobilitat

El Servei de Mobilitat en el 2003 ha acabat el redactat del Pla de Mobilitat Urbana i a partir d'aquí s'iniciarà el debat municipal i veïnal per arribar finalment a la seva aprovació. El Pla serà un instrument bàsic per estructurar i fer compatibles els diferents transports sota el propòsit d'una mobilitat sostenible i segura.

L'Ajuntament i l'empresa municipal GINTRA han signat un contracte-programa destinat a la gestió del pla d'aparcaments, l'explotació de les zones d'estacionament regulat i el servei de retirada de vehicles de la via pública. Per altra banda, GINTRA ha finalitzat l'aparcament de camions al Centre de Serveis Logístics.

En el 2003 també s'ha posat en marxa l'aparcament de la plaça de Granollers, s'han iniciat les obres de l'aparcament de la plaça de la Gatassa, s'ha elaborat el projecte de l'aparcament de l'avinguda de Puig i Cadafalch i del de la plaça d'Occitània, s'ha urbanitzat l'aparcament en superfície de la ronda de Josep Tarradellas.

La memòria també recull que s'ha ampliat el nombre de detectors de vehicles (Via Europa i a la carretera de Mata) per conèixer en temps real quin és l'estat de la circulació; la instal.lació d'una càmera de control de TV a la plaça de França; la realització de la quarta fase del Pla de pilones i la construcció de 4 passos de vianants de ressalt. També es contempla la millora i manteniment de la senyalització, la semaforització i les pilones retràctils.

Per altra banda, en el tema del transport públic es destaca l'increment del nombre de passatgers que han utilitzat el Mataró Bus (quasi un 11% més) i l'estudi de viabilitat que es va fer per a l'ús de combustibles alternatius per al transport públic i que va donar com a resultat que tota la flota del Mataró Bus utilitzi ja el biodièsel com a combustible.

Servei de Protecció Civil

En el 2003 s'han realitzat els plans municipals d'actuació per accidents en empreses de risc químic i el del transport de mercaderies perilloses, aquests dos documents estan en fase d'homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Direcció General d'Emergències de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg de l'any, el Servei de Protecció Civil ha aconseguit que totes les escoles disposin de la ciutat disposin de plans d'emergència i realitzin simulacres d'evacuació anuals. I s'ha posat en marxa el Sistema Intern d'Atenció d'Urgències Municipals que permet donar servei a les urgències del municipi les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

El Servei de Protecció Civil es coordina i col.labora amb altres serveis com són la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, el Parc de Bombers, la Creu Roja i els ADF (Associació de Defensa Forestal).

Servei Jurídicoadministratiu

El Servei Jurídicoadministratiu ha implantat i desenvolupat un projecte de disciplina viària sòlida i ha millorat la informatització i enregistrament de les denúncies de trànsit que han contribuït a la millora de la seguretat dels conductors i els vianants. També s'està usant un nou sistema de gestió de multes de trànsit que accelera el temps de resposta i la qualitat de la resolució de les al.legacions i recursos en matèria de trànsit.

Per altra banda, s'ha elaborat l'avantprojecte de la nova Ordenança de Via Pública i l'Ordenança de Civisme que es clouran en el 2004.

Quant a la disciplina viària, en el 2003 es va incrementar en un 37% el número d'autoritzacions tramitades per ocupacions i talls de carrers a la via pública sol.licitats per ciutadans. Aquest increment es deu a la disciplina sancionadora iniciada en el 2003 en què s'han incoat 249 expedients sancionadors per ocupacions il.legals no autoritzades i que representen un 758,62% més d'expedients incoats respecte el 2002.