Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El "Pla Jove x Mataró" incorporarà 89 actuacions, 34 d'elles proposades pels joves

Escoltar

El "Pla Jove x Mataró" incorporarà 89 actuacions, 34 d'elles proposades pels joves

La regidora de Joventut, Alícia Romero, ha presentat avui a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals les línies d'actuació del Pla Jove x Mataró, que es duran a terme en aquest àmbit a la ciutat fins el 2008, un cop siguin ratificades tant pels joves com pel mateix Ajuntament. La proposta de document, que es presentarà dimarts que ve al Consell Municipal de Joventut i fins el 9 de març restarà obert el termini per introduir aportacions al text, incorpora 89 actuacions, 34 d'elles proposades pels joves.

El Pla Jove x Mataró substituirà l'anterior Pla local de joventut, aprovat a l'abril de 1998. El pla es planteja donar un nou impuls a la política de joventut a la ciutat per consolidar i potenciar les actuacions que en el passat s'han revelat com a positives i necessàries, i a la vegada incorporar noves accions per cobrir els dèficits i mancances detectats.

Treball de recerca i participació previ

L'esborrany del Pla presentat avui és el resultat del treball de camp, recerca i consulta participativa, al qual han participat més de 2.000 joves, que es va desenvolupar entre març i desembre de 2004 amb l'objectiu que expressessin les seves inquietuds i necessitats. Les dades recollides, amb les aportacions tècniques municipals, han permès la redacció de la proposta de document.

Pel que fa al procés participatiu previ, s'han fet 1.692 enquestes a estudiants de secundària a partir de 14 anys, 30 entrevistes en profunditat a joves de perfils diversos de 18 a 30 anys, 10 grups de discussió amb joves de diferents col·lectius de Mataró i agents juvenils de la ciutat, que van comptar amb un total de 90 participants i17 entrevistes a entitats de Mataró. També s'han recollit 392 butlletes com a resultat de l'enquesta que es va distribuir a diferents punts de la ciutat. Les dades recollides es van debatre en 5 comissions temàtiques protagonitzades pels mateixos joves.

La demanda fonamental dels joves de 14 a 18 anys són els espais. Els serveis més sol·licitats per aquest grup són l'accés a Internet, les pistes esportives d'accés lliure i els llocs de trobada. Els joves de 17 a 25 anys segueixen preocupats pels espais de trobada, però fan peticions d'activitats més concretes i l'accés al treball i a l'habitatge comença a mostrar-se com una de les seves preocupacions. La preocupació per aquests temes guanya pes en el grup d'edat de 25 cap amunt.

Objectius i línies estratègiques

Les actuacions dissenyades pel Pla pretenen garantir l'accés universal i normalitzat dels joves de Mataró a la condició de plena ciutadania. Per fer-lo, es fomentarà la creació i consolidació de tots aquells serveis, programacions i recursos que incideixen de forma efectiva o potencial en les seves condicions de vida i que faciliten l'assoliment i satisfacció de les seves inquietuds.

Àmbits d'actuació

El Pla proposa quatre àmbits d'actuació que recullen un total de 22 programes i 89 actuacions concretes, un 40% de les quals han estat iniciativa directa dels joves:

  • Autonomia (ocupació, habitatge, educació, mobilitat, salut i informació): 36 propostes, 14 de les quals són proposades directament pels joves.
  • Promoció de la creació juvenil (espais de producció, música, convocatòries, promoció nous creadors, inicia't, formació): 23 propostes, 14 de les quals són proposades pels joves.
  • Oci i dinamització: 12 propostes, 5 de les quals són proposades pels joves.
  • Participació: 18 propostes, una d'elles proposada pels joves.

Entre les propostes concretes destaca donar nova embranzida al Casal de Joves, que començarà a funcionar com a oficina d'assessorament integral. Un dels projectes és la creació de les "tardes especialitzades", durant les quals es tractarà de manera monogràfica temes d'interès dels joves de diferents àmbits, com pot ser l'habitatge o l'ocupació.