Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament demana que el Laboratori Clínic El Maresme es mantingui a Mataró

Escoltar

L'Ajuntament demana que el Laboratori Clínic El Maresme es mantingui a Mataró

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució presentada conjuntament per tots els grups municipals a favor de que el Laboratori Clínic El Maresme es mantingui a Mataró. CiU i el PP van retirar dues propostes que havien presentat al Ple en favor d'un text de consens.

El text íntegre de la resolució aprovada és el següent:

"En els darrers dies, ens hem pogut assabentar de que l'Institut Català de la Salut (ICS) vol tancar el Laboratori Clínic El Maresme, situat a la ciutat de Mataró, que ofereix servei d'analítica de qualitat a la població del Maresme, entre Tordera i Premià, des de fa més de 30 anys.

L'existència d'aquest centre facilita l'obtenció, ràpida i eficaç, d'anàlisis per a la pràctica totalitat de les àrees bàsiques de la salut (ABS) de la comarca.

La supressió d'aquest laboratori clínic per part de l'ICS suposarà que els anàlisi demanats pels ABS de la comarca del Maresme s'hagin de realitzar a Barcelona, el que evidentment perjudica el desenvolupament d'aquest servei. Els pacients que requereixen proves especials, als que ens aquests moments se'ls hi fan les extraccions al mateix laboratori de Mataró, hauran de traslladar-se a Barcelona, igualment, les extraccions d'anàlisis urgents no es podran fer a Mataró, i s'hauran de realitzar per part dels hospitals, podent-se donar casos de colapse en els seus serveis d'urgències. Per altra banda, el transport de les mostres requereix de rapidesa per tal de mantenir la qualitat de les mateixes, el propi Departament de Sanitat recomana un temps màxim de dues hores i preferiblement més curts a partir del moment de l'obtenció de la mostra, requisit que no es complirà amb el transport a Barcelona, ja que actualment, aquest ja és el temps que tarden les mostres de Tordera a Mataró.

És evident que la supressió del servei perjudica directament als usuaris del servei i pacients que utilitzen la sanitat pública. La ubicació estratègica del Laboratori de Mataró, centrat en el territori de la nostra comarca, ofereix un servei analític més personalitzat del que podrà donar-se si es trasllada el servei a Barcelona, fa més assequible la informació clínica entre el personal sanitari i el transport de les mostres és molt més curt i eficaç, en definitiva, garanteix una més gran qualitat en el servei.

En relació als antecedents exposats, tots els Grups Municipals consideren una decisió equivocada el tancament de l'esmentat laboratori i proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.-

Manifestar a l'Institut Català de la Salut i al Servei Català de la Salut la necessitat i la conveniència de mantenir a Mataró el Laboratori Clínic El Maresme i que aquesta solució es plantegi en el marc del Pacte per la Salut, del pla sanitari del maresme i del futur Govern Territorial de Salut.

Segon.-

Notificar aquest acord a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut, a la Gerència de la Regió Sanitària del Barcelonès Nord i Maresme, a la Direcció del Laboratori Clínic El Maresme de Mataró i al Consorci Sanitari del Maresme."