Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La declaració institucional en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora es va aprovar per unanimitat en el Ple d'ahir

Escoltar

La declaració institucional en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora es va aprovar per unanimitat en el Ple d'ahir

El Ple va aprovar ahir per unanimitat la declaració institucional que van presentar tots els grups municipals en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

La declaració institucional íntegre és la següent:

"L'augment de la participació de les dones a l'activitat laboral remunerada ha estat una de les tendències més destacades i continuades als mercats de treball europeus al llarg de les darreres dècades. Una de les conseqüències més clares d'aquest procés és el canvi que implica en l'organització social: les ciutats, els serveis i les pròpies famílies, ja que el model de participació laboral "dual", aquell en què treballen els dos membres de la parella, ha passat a ser el més freqüent.

Avui dia el mercat de treball està en una contínua transformació degut a la incorporació de la dona en el treball en la que s'han de donar respostes a noves necessitats que anteriorment no es plantejaven, com és la conciliació de la vida laboral i familiar i en tot cas dir també que els permisos parentals són un exemple. També en resulten una sèrie de conseqüències negatives que afecten a les condicions laborals de la dona com l'alta temporalitat, sous més baixos que els masculins, segregació segons les activitats laborals, entre d'altres, que acaben produint que les dones disposin de menys ingressos i estiguin sotmeses indirectament a situacions precàries de subsistència degut a aquesta mancança.

El fet que homes i dones treballin fora de casa obliga els Estats a assumir les responsabilitats de cura de les persones amb els costos corresponents, tasques que tradicionalment han dut a terme les dones. Mentre això no es fa realitat, les famílies han de fer veritables malabarismes per compatibilitzar les seves múltiples obligacions. Per aquest motiu, actualment, la conciliació d'horaris és un problema general de les societats occidentals.

Per la seva banda, els governs Català i Espanyol estan afrontant aquests reptes amb diferents accions que representen models molt positius dins la seva funció d'exemplificació social:

€ Les accions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per fomentar plans d'igualtat, la figura de l'agent d'igualtat a les empreses i la revisió de gairebé 1.000 convenis col·lectius en clau de gènere.

€ El Pla Concilia, impulsat pel Ministeri d'Administracions Públiques, que suposa mesures importants perquè les persones funcionàries puguin compaginar l'activitat laboral i familiar.

€ La llei de garantia d'igualtat, que està impulsant el Govern de l'Estat, inclou un important paquet de mesures per acabar amb discriminacions a l'àmbit laboral.

Cal treballar per una transformació de les estructures i els models tradicionals que persisteixen a la nostra societat. Les polítiques d'igualtat d'oportunitats no podran ser eficients sense una veritable conscienciació de tots els agents socials. Per aquest motiu volem manifestar que:

  • 1. Treballem per una major compatibilitat entre la vida personal i laboral, però també entre la vida personal i la política.


  • 2. Reclamem una implicació de tots els agents socials, especialment les empreses i els sindicats, per aconseguir la igualtat d'oportunitats vers les dones, sobretot pel que fa a discriminacions tan flagrants com la diferència salarial, l'alta temporalitat en els contractes femenins i l'atur femení.

  • 3. Reivindiquem el dret al treball remunerat per a totes les dones, amb contractes dignes que garanteixin la qualitat de vida.

  • 4. Volem donar suport a les dones emprenedores i contemplar les seves necessitats en el disseny de les polítiques que els afecten.

  • 5. Apostem per un nou contracte social que asseguri el repartiment de tots els treballs entre homes i dones, tant els remunerats com els de cura de les persones".