Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova el projecte de renovació del clavegueram i reurbanització del carrer d'Agustín Moreto

Escoltar

La Junta de Govern aprova el projecte de renovació del clavegueram i reurbanització del carrer d'Agustín Moreto

La Junta de Govern va aprovar el passat dilluns, 20 de febrer, el projecte de reurbanització del carrer d'Agustín Moreto en el tram comprès entre els carrers de Mata i d'Enric Prat de la Riba, que inclou la renovació de la xarxa de clavegueram, actuació que forma part del Pla Director del Clavegueram de Mataró.

El projecte, que executarà l'empresa Aigües de Mataró SA, preveu col·locar un nou col·lector de 143 metres de llarg. La canalització es construirà amb tub de PVC estructurat, que tindrà 63 centímetres de diàmetre en un dels seus trams i 50 centímetres en l'altre. Les escomeses als habitatges també es renovaran i es substituiran els claveguerons que estiguin en mal estat. També es construiran tres nous pous de registre.

La reurbanització

El tram a reurbanitzar ocupa una superfície de 1.425 m2. Per a la calçada s'utilitzarà aglomerat asfàltic en calent, la zona d'aparcament es pavimentarà amb llamborda de formigó colorejat i les voreres amb peces de morter de ciment.

Es millorarà l'accessibilitat i s'eliminaran les barreres arquitectòniques. A la cruïlla amb el carrer d'Enric Prat de la Riba es modificarà el parterre i el paviment de pedra natural existent, per tal d'adaptar-se a la nova vorera del carrer d'Agustín Moreto. Es col·locaran bancs i cadires de fusta, i papereres de fosa. Pel que fa a l'arbrat viari, es preveu la plantació de fotínies de la varietat Fraseri Red-Robin, que es caracteritza pels seus fruits de color vermell.

El projecte preveu també renovar l'enllumenat públic del carrer. El nou consistirà en llumeneres esfèriques muntades sobre columnes de 4 metres d'alçada. S'utilitzaran làmpades de 100 W, de vapor de sodi, per aconseguir una major eficiència energètica. Els fanals, de la mateixa manera que l'arbrat, estaran col·locats a un sol costat del carrer, separats 12 metres entre ells. A l'altra banda del carrer es disposa la zona d'aparcament. Està previst el soterrament de les línies elèctriques i de telefonia a les cruïlles amb els carrers de Mata i d'Enric Prat de la Riba.

El termini previst per executar les obres és de 4 mesos. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació. Les obres tenen un pressupost de 265.066 euros.