Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament contractarà 76 persones en situació d'atur per facilitar el seu accés al món laboral

Escoltar

L'Ajuntament contractarà 76 persones en situació d'atur per facilitar el seu accés al món laboral

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró gestionarà la incorporació de 76 persones desocupades per treballar a diferents departaments de l'Ajuntament i organismes autònoms. Aquesta acció es fa mitjançant una subvenció provinent del Servei d'Ocupació de Catalunya de 715.000 €

Les persones desocupades a contractar han de pertànyer a algun d'aquest col·lectius: dones, majors de 45 anys, desocupats de llarga durada, joves menors de 25 anys sense ocupació anterior, persones amb discapacitats, persones amb responsabilitats familiars que tenen al seu càrrec fills menors o majors incapacitats o persones amb dependències, treballadors/es extracomunitaris i persones desocupades acollides al Programa de Renda Mínima d'Inserció (PIRMI).

El període de contractació variarà depenent de la temporada de desenvolupament del projecte en el qual treballaran. Així, tres projectes es realitzaran durant la temporada d'estiu i duraran 3 mesos, mentre que la resta de projectes es posaran en marxa a partir de mitjan setembre i tindran una durada de 6 mesos. Tots els contractes són per una jornada de 5 hores, realitzant diferents tasques de suport a obres o serveis d'interès social.

La subvenció permetrà que les 76 persones contractades donin suport al desenvolupament d'onze projectes municipals i, al mateix temps, adquireixin competències per tal de millorar les seva ocupabilitat i, en definitiva, la seva entrada al món laboral.

Una part de les persones contractades duran a terme ocupacions considerades com a noves ocupacions, és a dir aquelles que fa uns anys no existien, com per exemple dinamitzadors digitals, terapeutes ocupacionals, mediadors interculturals, agents d'acollida, informadors cívics, socorristes aquàtics, etcètera.

Un altra part dels contractats desenvoluparan ocupacions en transformació, és a dir aquelles que encara que mantinguin el seu nom tradicional han sofert transformacions en els darrers anys. És el cas dels auxiliars administratius, ocupació que s'ha transformat notablement per la introducció de les noves tecnologies de la informació i comunicació, o altres professions com conserges-mantenidors, peons i oficials de paleta, pintor i jadiners.

Per últim, també hi haurà contractats que desenvoluparan ocupacions emergents, aquelles que són demandades pel mercat de treball perquè representen donar resposta a necessitats emergents  de les persones i les empreses, com és el cas dels mediadors interculturals o els agents d'acollida, que donen resposta a la necessitat de la nostra ciutat a l'hora d'enfrontar-se al repte de la immigració, o els promotors de la responsabilitat social a les empreses i els prospectors laborals,  que promouen la intermediació laboral de qualitat entre les empreses i les persones.

Els projectes i els llocs de treball aprovats són els següents:

- Prevenció, vigilància i salvaments a les platges de Mataró: 6 llocs

- Manteniment i atenció d'equipaments i espais públics a l'estiu: 6 llocs

- Dinamització i informació turística a l'estiu: 5 llocs

- Manteniment d'equipaments i espais públics de la ciutat: 17 llocs

- Gestió i atenció als espais públics de la ciutat: 12 llocs

- Campanyes d'informació i sensibilització sobre el medi ambient a la ciutat: 6 llocs

- Connecta amb el teu futur (ocup@ciojove): 4 llocs

- Prospecció del mercat de treball: 5 llocs

- Impuls del desenvolupament d'activitats turístiques i empresarials: 6 llocs

- Suport a les persones amb dependències, a les campanyes contra el maltractament infantil i als pisos tutelats per a la inclusió social: 6 llocs

- Programa d'acollida de persones nouvingudes a la ciutat: 3 llocs

Els serveis i organismes municipals en els quals aquestes persones desenvoluparan la seva activitat seran el Patronat Municipal d'Esports, el Servei de Participació Ciutadana, el Servei de Protecció Civil, el Servei de Manteniment, el Servei de Ciutat Sostenible, el Servei de Mobilitat, el Servei de Benestar Social, l'IMPEM, el Servei Nova Ciutadania, el Servei d'Estudis i Planificació, l'Institut Municipal d'Educació i la Secció de Civisme.