Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró obre el termini de sol·licituds per a les inspeccions prèvies a obtenir ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

Escoltar

Prohabitatge Mataró obre el termini de sol·licituds per a les inspeccions prèvies a obtenir ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

La societat municipal Prohabitatge Mataró ha obert el termini per sol·licitar les inspeccions necessàries a l'hora de demanar subvencions per a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges. El termini de sol·licituds per demanar el Test de l'Edifici (TEDI) i l'Informe Intern d'Idoneïtat, que són gratuïts, va començar el passat 3 de maig i finalitza el 30 de juny de 2007.

El TEDI és la revisió tècnica que analitza la seguretat i valora l'estat de tots els elements comuns d'un edifici d'habitatges. Aquesta inspecció és obligatòria per a l'obtenció d'ajuts a la rehabilitació de l'immoble.

L'Informe Intern d'Idoneïtat, per la seva banda, es realitza quan es tracta d'un habitatge o d'un edifici unifamiliar, i també és necessari haver passat aquesta inspecció a l'hora de demanar ajuts per a la rehabilitació d'habitatges.

Tant el TEDI com l'Informe Intern d'Idoneïtat es realitza en edificis o habitatges construïts abans de 1981. En el cas del TEDI, si els ajuts que es volen demanar són per a la instal·lació d'ascensors, les inspeccions podran realitzar-se en edificis construïts posteriorment a 1981.

Impresos i presentació de sol·licituds

Per demanar el TEDI i l'Informe Intern d'Idoneïtat, cal aportar documentació amb les dades del promotor de l'edifici, del representant de la comunitat o de l'edifici a rehabilitar.

Els impresos de sol·licitud es poden obtenir al web de Prohabitatge Mataró o a les oficines de la societat municipal (c/ de Pablo Iglesias, 63, 1ª planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h. A partir de l'1 de juny, l'horari serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Les sol·licituds s'han de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró en els horaris anteriorment especificats.

Notificació de la resolució

En un termini aproximat de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, tots els que hagin demanat el TEDI rebran una carta certificada a la qual es comunicarà si l'edifici pot rebre ajuts, i per a quin tipus d'obres. En el cas dels sol·licitants de l'Informe Intern d'Idoneïtat, el termini serà d'uns tres mesos a partir de la presentació de la sol·licitud.

Per tal d'adequar el nombre de sol·licituds del TEDI i de l'Informe Intern d'Idoneïtat a l'assignació pressupostària disponible pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, l'any 2007 està previst realitzar un total de 1.500 TEDI i 1.000 Informes Interns d'Idoneïtat a tot Catalunya.

Serveis gratuïts sobre habitatge

Des de la seva creació, Prohabitatge Mataró ofereix a la ciutadania un ampli ventall de serveis gratuïts, especialitzats i de qualitat relacionats amb l'habitatge, recollits en el seu catàleg de serveis. Mitjançant els convenis que ha signat amb la Generalitat de Catalunya, Prohabitatge Mataró ha anat augmentant i diversificant aquests serveis, com els ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges, els ajuts per a la instal·lació d'ascensors, la tramitació de cèdules d'habitabilitat o la promoció d'habitatges de protecció oficial, entre d'altres.