Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova la reurbanització dels carrers de Sant Agustí i de Jaume Ibran

Escoltar

L'Ajuntament aprova la reurbanització dels carrers de Sant Agustí i de Jaume Ibran

La Junta de Govern Local del passat 14 d'abril va aprovar inicialment el projecte de reurbanització del carrer de Sant Agustí, en el tram que va des del camí Ral fins al carrer de Federico Carlo Gravina, i un tram del carrer de Jaume Ibran, entre el carrer de Sant Agustí i carrer de Jaume Balmes.

La superfície que s'ha d'urbanitzar al carrer de Sant Agustí és de 1.500 m² i la del carrer de Jaume Ibran és de 600 m². Els treballs milloraran el drenatge de les aigües pluvials, el clavegueram, els servei d'abastament d'aigua i la xarxa contraincendis, el servei d'electricitat, el servei de telèfon, l'enllumenat públic, la pavimentació dels carrers implicats, la senyalització vertical i el mobiliari urbà. També està previst la plantació d'arbres i el soterrament dels contenidors de brossa.

La xarxa de clavegueram i d'aigua potable

L'empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) té previst renovar els trams de clavegueram i les escomeses de les parcel·les que estiguin en mal estat. Crear nous pous de registre i anul·lar els existents. També es construiran nous embornals per a la recollida de l'aigua superficial del carrer, pel centre de la calçada. Les baixants dels edificis i els elements de reconducció de les aigües grises se substituiran i es farà un nova connexió a la xarxa de clavegueres general. Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, es renovarà amb nous materials que la faran més eficient.

Electricitat, telefonia i enllumenat

Les línies elèctriques i telefòniques de tot el sector se soterraran o graparan a la façana, i se soterraran tot els encreuaments dels carrers.

Pel que fa a l'enllumenat, el nou estarà format per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que s'instal·laran de dues formes diferents: sobre la calçada amb fanals de 4 m d'alçada i sobre façana amb braços de llum.

La pavimentació i el nou arbrat

Els treballs de reurbanització inclouen la plantada de 41 arbres de l'espècie "Laurus nobilis" (llorer), dels quals es plantaran 27 al carrer de Sant Agustí i 14 al carrer de Jaume Ibran.

El paviment del carrer serà a un sol nivell tot i que hi haurà una diferència de materials respecte al centre de la calçada (amb llambordes) i les voreres laterals (amb lloses). El projecte també preveu la instal·lació de contenidors soterrats per a totes les fraccions de la brossa al carrer de Jaume Ibran, a la cantonada amb el carrer de Sant Agustí.

El pressupost del projecte és de 462.318,53 euros. Abans de començar les obres, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa.