Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia les obres de millora del talús del Parc del Nord, adjacent al carrer de Salvador Espriu

Escoltar

L'Ajuntament inicia les obres de millora del talús del Parc del Nord, adjacent al carrer de Salvador Espriu

El Servei de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament té previst començar avui les obres de millora del talús i dels parterres de l'escala del carrer de Salvador Espriu, al Parc del Nord de Mataró. Aquest limita a l'est amb el carrer d'Almeria, a l'oest amb el carrer de Salvador Espriu i en la seva vessant inferior i superior, amb la ronda de Sant Oleguer.

Les obres han estat adjudicades a l'empresa Jardineria Moix SL, per un pressupost de 46.797,08 euros i tenen una durada prevista de dos mesos.

Actuacions per aturar l'erosió

Els treballs busquen estabilitzar les terres i aturar l'erosió del talús on també es plantarà nova vegetació. L'actuació contempla l'enjardinament dels parterres de les escales del mateix carrer de Salvador Espriu per integrar-los al Parc del Nord. Actualment hi ha un parterre amb pendent variable, on l'escorrentia d'aigües pluvials ha provocat l'esllavissament de terres i la degradació de la vegetació existent.

En primer lloc, es modificarà la inclinació del talús utilitzant gabions com a elements estabilitzadors, que a la vegada permetran fragmentar la inclinació total en diferents trams de pendent. Les espècies vegetals que es plantaran busquen donar continuïtat a la pròpia dinàmica del parc i a la necessitat que actuïn com a fixadors del terreny. Amb aquest objectiu, es plantarà una combinació de plantes autòctones i gramínies. Els arbres que actualment hi ha a la zona es protegiran de les obres.

També es farà la neteja i desbrossada de tot l'àmbit del projecte per facilitar els treballs d'excavació i terraplenat. Posteriorment, s'esplanarà una franja de 2 m d'amplada entre la vorera i el peu del talús per generar un lleuger pendent que condueixi les aigües pluvials. Es perfilarà el talús, es generarà la nova pendent amb una màquina retroexcavadora i, sobre aquest nou talús, s'excavaran longitudinalment franges de l'amplada necessària per col·locar uns gabions.

El sauló sobrant es barrejarà amb adob orgànic per crear un substrat apte pels elements vegetals. S'excavaran manualment les franges on ha d'anar la vegetació i es reompliran amb la mescla. Per donar estabilitat al talús s'utilitzaran gabions de 3 m de llarg per 1 d'ample i 0,5 d'alt. A la zona inferior s'instal·laran gabions de seguretat, per garantir que la zona més accessible pels vianants sigui totalment segura. Finalment, les obres preveuen la col·locació d'una xarxa de reg automatitzat amb un programador que funcioni amb un tub de degoteig, per a la vegetació que es plantarà.