Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una resolució en defensa de les manifestacions de la cultura popular tradicional catalana vinculades al foc

Escoltar

El Ple aprova una resolució en defensa de les manifestacions de la cultura popular tradicional catalana vinculades al foc

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat dijous per unanimitat una resolució en defensa de les manifestacions de la cultura popular tradicional catalana vinculades al foc. El text de la resolució, que fa referència a la directiva europea que vol regular la fabricació, emmagatzematge i ús professional i recreatiu de material pirotècnic, va ser consensuat i presentat conjuntament per tots els grups municipals.


El grup municipal de la CUP va presentar una proposta inicial que finalment no va ser votada a favor de l’aprovació del text consensuat. El text íntegre de la resolució aprovada és el següent:


“L’any 2007, les institucions europees tiraven endavant la Directiva 2007/23/CE sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics, amb l’objectiu de regular-ne la fabricació, l’emmagatzematge i el seu ús professional o recreatiu.

 

Precisament pel que fa a aquest ús recreatiu, s’estableixen determinades regulacions que poden suposar limitacions a les activitats desenvolupades per les entitats vinculades al foc al nostre país.

 

Malgrat que la directiva encara ha de ser transposada pels estats membres per tal de poder ser aplicable al seu territori, i que existeix un termini de tres anys per posar-la en pràctica, hi ha moltes preocupacions sobre el fet que els continguts de la Directiva, tal i com es troba plantejada, puguin suposar una amenaça per a la continuïtat de l’activitat de les colles de foc tal com la coneixem avui dia.

 

Atès que les diferents expressions de la cultura popular i tradicional arreu de Catalunya formen part del nostre patrimoni cultural immaterial, aquell que segons la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de Nacions Unides, es composa de les “pràctiques, representacions, expressions, coneixements, habilitats –així com els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que s’hi associen- els quals les comunitats, els grups, i en alguns casos les persones individuals, identifiquen com a part de la seva herència.”

 

Atès que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura popular i tradicional des del segle XIV.

 

Atès que a banda de les actuacions dutes a terme des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la seva col·laboració amb el Govern de l’Estat espanyol per a la transposició de la directiva, els municipis també tenen un important paper en el suport a les entitats de cultura tradicional i popular que fan ús del foc i la pirotècnia.

 

Per tot l’exposat es proposen els acords següents:

 

Primer. Manifestar i reiterar el nostre compromís amb la promoció i el suport a les manifestacions de cultura popular tradicional catalana i de caire creatiu, des de la perspectiva de defensa del nostre patrimoni, element cabdal de la identitat de la ciutat, factor de cohesió social, i mecanisme de diàleg intercultural.

 

Segon. Demanar al Govern de la Generalitat mitjançant les negociacions que porti a terme amb el Govern Espanyol com a òrgan competent, que estableixi les mesures legislatives oportunes que preservin el caràcter singular de les manifestacions de cultura popular tradicional catalana i creativa, mitjançant una regulació específica de l’ús dels materials pirotècnics que garanteixin les expressivitats festives d’aquells grups i entitats de la cultura popular amb pólvora i de les seves corresponents colles infantils, a l’hora de transposar la citada directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig.

 

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que convoqui una jornada de treball amb els representants del municipalisme i els grups de cultura popular, mitjançant les corresponents agrupacions o federacions afectades per la normativa per informar, avaluar i concretar les propostes que garanteixin l’objectiu d’aquesta moció.

 

Quart. Iniciar els tràmits per la declaració de les manifestacions de la cultura popular tradicional catalana vinculades al foc (i entre elles, els correfocs) com a element del patrimoni cultural immaterial local.

 

Cinquè. Comunicar aquesta resolució a totes les colles de foc de la ciutat de Mataró, així com mantenir-les puntualment informades sobre el desenvolupament i els avenços d’aquestes negociacions.

 

Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i a l’ACMC, a les agrupacions, federacions i coordinadores de cultura popular afectades per la directiva així com a l’Ajuntament de Berga”.