Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’adhereix al protocol d’Hiroshima i Nagasaki

Escoltar

Mataró s’adhereix al protocol d’Hiroshima i Nagasaki

El Ple del 3 de setembre va aprovar per unanimitat la declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, CiU i PPC per adherir-se al protocol d’Hiroshima i Nagasaki.


 

El text íntegre de la declaració és el següent:

 

“Tenint present que d’acord amb el Fons de Població de les Nacions Unides ‘Al 2008, per primera vegada a la història, més de la meitat de la població mundial resideix en pobles i ciutats’, i que l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) està reconeguda pels organismes de l’ONU com a portaveu de les ciutats del món.

 

Ens centrem, en concret, en el recolzament expressat a la Declaració de Jeju del 2n Congrés de CGLU al 2007. En aquesta es dona suport a la campanya d’Alcaldes per la Pau i es promou el lobby de la comunitat internacional per renunciar a les armes de destrucció massiva.

 

Som conscients què la Convenció sobre les armes biològiques i la Convenció sobre les armes químiques prohibeixen l’adquisició de les citades armes sense restriccions, en canvi el Tractat de no proliferació d’armes nuclears (TNP) eximeix a 5 Estats en possessió d’armes nuclears de la prohibició d’adquirir armes nuclears.

 

Destaquem que mai s’ha volgut que l’exenció citada tingués el caràcter permanent ja que tots els Estats estaven obligats a ‘perseguir les negociacions de bona voluntat prenent les mesures efectives necessàries pel desarmament nuclear’.

 

Recordem que al 2005, una declaració d’Alcaldes per la Pau basada en la resolució de la Conferència d’Alcaldes als EEUU va ser signada per 575 alcaldes de tot el món. En aquesta s’exigia als Estats parts signatàries del TNP, que prenguessin una decisió per començar les negociacions per l’eliminació de les armes nuclears i les armes de materials fissibles utilitzables. Aquesta resolució va ser presentada davant el President de la Conferència de revisió del TNP a la sala principal de l’Assemblea General.

 

Mataró forma part de la Xarxa Alcaldes per la Pau d’ençà de l’aprovació de l’adhesió a la Xarxa, per acord del Ple de data 1 de desembre de 2005, amb la finalitat de promoure la solidaritat entre ciutats per a l’abolició de les armes nuclears.

 

Estem preocupats pel fet què no només al 2005 la Conferència de revisió del TNP hagi estat un fracàs a l’hora d’aconseguir un acord sobre qualsevol decisió sinó que, en els últims anys, no s’han celebrat negociacions per avançar cap al desarmament nuclear.

 

Tenint present que l’eliminació de totes les armes nuclears al 2020 s’ha convertit en un objectiu difícil d’aconseguir a causa de la manca de progrés i a d’altres circumstàncies adverses, però estem convençuts que amb la dedicació i la bona voluntat, l’esforç pot

veure’s recompensat.

 

Estem a l’espera incondicional de la decisió de la 62à Assemblea General de l’ONU per començar els preparatius per la Dècada del desarmament de l’ONU 2010-2020.

 

Per tant, des de l’Ajuntament de Mataró s’acorda:

 


  1. Comprometre’ns a fer tot el que estigui a les nostres mans per assegurar que serà la dècada decisiva pel desarmament nuclear.

  2. Exigim que els Estats, parts signatàries del TNP, garanteixin que l’actual procés de revisió del TNP construeix les bases pel desarmament nuclear que s’implementarà durant la Dècada del desarmament de l’ONU. Amb aquesta finalitat, animem als residents del govern a enviar una delegació del Govern a la Conferència de revisió de 2010 i a incloure a la citada delegació, com a mínim, a un representant de les ciutats de cada nació.

  3. Recomanar que tots els Estats considerin d’immediat el Protocol d’Hiroshima i Nagasaki com un mitjà inequívoc per a complir la promesa del TNP al 2020 i així atendre l’obligació de la Cort Internacional de Justícia de “concloure les negociacions dirigides al desarmament nuclear en tots els aspectes sota un control internacional estricte i efectiu”.

  4. Animar a que tots els Estats adoptin el Protocol d’Hiroshima i Nagasaki sense demora i assumeixin, amb bona voluntat, la presentació prevista de la “Convenció sobre armes nuclears” o del “Acord Marc” en la 65à Assemblea General que es celebrarà al setembre del 2010.

  5. Comunicar aquesta adhesió al parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Xarxa Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a l’Associació Catalana de Municipis.”