Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un conveni permet aplicar d’ofici l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua als domicilis amb 4 o més persones

Escoltar

Un conveni permet aplicar d’ofici l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua als domicilis amb 4 o més persones

Aigües de Mataró utilitzarà les dades del padró d’habitants

L’Ajuntament de Mataró i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han signat un conveni de col·laboració per establir un procediment propi per a l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. Segons l’acord, l’Ajuntament, a través de l’empresa Aigües de Mataró, SA, aplica d’ofici les ampliacions de trams del cànon de l’aigua a tots els contractes de subministrament d’habitatges que siguin primera residència i on convisquin 4 o més persones, per evitar penalitzacions per major consum.

 

 

El cànon de l’aigua

 

La factura de l’aigua i del clavegueram a Mataró consta de diferents conceptes: la quota del servei; el cost de l’aigua consumida per l’abonat d’acord al preu de cada bloc de consum; la quota de conservació del comptador; la quota de clavegueram respecte al consum d’aigua registrat i els impostos. Un dels impostos a facturar és el cànon de l’aigua, el tribut que es liquida a l’ACA.

 

Tant el consum d’aigua com el cànon s’apliquen per trams o blocs, de manera que a major consum més elevat és el cost de l’aigua i més impost es paga. Des de fa anys, Aigües de Mataró aplica aquesta política que promou un consum responsable de l’aigua, bonificant l’import de la factura de l’aigua per a aquells abonats que en consumeixen poca. Per evitar penalitzar els domicilis amb major número de residents s’aplica l’ampliació dels trams.

 

 

Simplificació de tràmits

 

Fins ara, els titulars de contractes de subministrament que tenien dret a l’ampliació dels trams del cànon perquè al seu domicili residien 4 o més persones havien de demanar-ho expressament.

 

A partir del conveni signat, l’Ajuntament de Mataró facilitarà a Aigües de Mataró les dades que figuren en el padró d’habitants, relatives al nombre de persones residents al domicili de subministrament. L’Agència Catalana de l’Aigua donarà per vàlida la consulta que l’Ajuntament de Mataró realitzi cada any al padró d’habitants. D’aquesta manera, Aigües de Mataró pot adequar els preus a les llars on resideixen 4 o més persones, tant pel que fa als blocs de consum de l’aigua com al cànon de l’aigua, sense necessitat que els usuaris duguin a terme cap sol·licitud o tràmit addicional.

 

En el cas que els abonats no desitgin que Aigües de Mataró tingui accés a aquesta dades, poden comunicar-ho a la companyia.

 

Tot i així, cal tenir en compte que aquesta bonificació serà efectiva sempre i quan no es tracti de segones residències, ni de comptadors col·lectius o aforaments. A més, és necessari que el sol·licitant sigui el titular del contracte de subministrament i membre de la unitat de convivència del domicili en qüestió.