Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost de l’Ajuntament i els organismes autònoms per al 2012 serà de 124,8 milions d’euros

Escoltar

El pressupost de l’Ajuntament i els organismes autònoms per al 2012 serà de 124,8 milions d’euros

Es rebaixa l’endeutament bancari i la ràtio d’endeutament

La regidora d’Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler, ha presentat avui en roda de premsa l’avantprojecte de pressupost de l’Ajuntament i els organismes autònoms. La proposta es va donar a conèixer dijous passat, 15 de desembre, a la Comissió Informativa Municipal d’Administració i Atenció Ciutadana.

 

El pressupost consolidat de l’Ajuntament i els organismes autònoms –sense tenir en compte encara les empreses municipals i entitat públiques empresarials– passa de 109.768.435,97 € al 2011 a la xifra de 124.836.094,50 € per al 2012. Això suposa un increment del 13,73%.

 


 


2011


2012


VARIACIÓ


%


Ajuntament


103.254.771,38


119.013.124,04


15.758.352,66


15,26%


IME


15.287.156,24


15.056.619,34


-230.536,90


-1,51%


IE


2.720.158,14


2.743.870,44


23.712,30


0,87%


IMAC


5.070.907,75


5.447.218,00


376.310,25


7,42%


IMPEM


4.219.241,602


3.796.830,85


-422.410,75


-10,01%


 Total Org. Aut. (*)


27.297.463,73


27.044.538,63


-252.925,10


-0,93%


TOTAL CONSOLIDAT


109.768.435,97 €


124.836.094,50 €


15.067.658,53 €


13,73%  

(*) IME + IE + IMAC + IMPEM

 

 

Un increment real del 2,86%

 

Cal recordar, però, que al 2010 es va haver d’avançar l’operació d’endeutament prevista per al 2011, a conseqüència del Reial Decret 8/2010 que va limitar l’endeutament de les administracions públiques.

 

Si es sumen al pressupost de 2011 les inversions finançades amb endeutament del 2010 la xifra resultant és de 121,36 milions, i per tant l’augment real del pressupost per al 2012 és de 3,48 milions (2,86%).

  

 

Ingressos

 

Es preveu un increment dels ingressos que, malgrat tot, es mantenen per sota dels nivells anteriors a l’exercici del 2010. A trets generals, aquest augment es deu a l’increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) urbà i a la concertació de préstecs, que compensen la davallada general de la resta d’ingressos.

 

Així, la previsió d’ingressos per impostos, taxes i preus públics és de 62.224.966,74 € (7 milions més que al 2011, un 12,81% més) principalment per la pujada de l’IBI (5,4 milions més) i la previsió de liquidació de contribucions especials (1,26 milions corresponents a la part que han de sufragar els veïns pel clavegueram de Les Sureres).

 

Els ingressos per transferències i subvencions corrents que es perceben d’altres administracions baixaran en conjunt un 8,45% (3,26 milions d’euros), principalment els provinents de l’Estat, que disminueixen més d’1,8 milions d’euros.

 

 

Despeses

 

Quant a les despeses, aquestes es veuran incrementades en un 2,86% (3.476.524,38 €) si al pressupost de 2011 s’afegeix la inversió realitzada amb crèdits demanats al 2010. Els criteris a l’hora de pressupostar les despeses han estat:

 

-         donar resposta als compromisos adquirits (càrrega financera per la posada en marxa de TCM, dèficit d’anys anteriors de Mataró-Bus, aportacions a PUMSA segons el pla d’acció)

-         prioritzar la despesa social;

-         desenvolupar projectes de ciutat, com la posada en marxa de la biblioteca Antoni Comas.

 

 

La inversió

 

La suma total de la inversió per a l’exercici 2012 se situarà en 15.295.068,20 €. Per àmbits, la inversió es destinarà a:

 

-         Urbanisme i vies públiques (urbanitzacions, paviment, etc. i aprotacions de capital PUMSA): 7.070.513,55 €

-         Serveis de caràcter general (Informàtica, instal·lacions, mobiliari,...): 2.732.433,38 €

-         Recollida, tractament de residus i neteja viària: 2.605.058,45 €

-         Cultura (Biblioteca Antoni Comas, entre d’altres): 1.455.211 €

-         Medi ambient: (jardineria, entre d’altres): 483.576,94 €

-         Educació (edificis escolars): 359.000 €

-         Actuacions de protecció, promoció social i participació ciutadana: 345.000 €

-         Seguretat i mobilitat ciutadana (vehicles i equipament): 140.074,94 €

-         Esports (edificis esportius): 104.199,94 €

 

 

Evolució de l’endeutament

 

L’endeutament de l’Ajuntament entre el 2007 i el 2010 va tenir una evolució a l’alça que s’ha trencat en el darrer exercici.

 

Així, l’endeutament a llarg termini era de 73,21 milions al 2007 i va arribar als 96,82 milions al 2010, quan es van avançar les operacions de crèdit per a les operacions del 2011. Aquest any, l’endeutament s’ha situat als 86,97 milions –ja amb les limitacions d’endeutament marcades pel Reial Decret 8/2010 en vigor– i la previsió per al 2012 és de 86,43 milions.

 

Amb l’escenari previst, de cara al 2012 es preveu rebaixar la ràtio d’endeutament un 10%, que és l’indicador que mesura l’índex d’endeutament en funció dels ingressos d’un ajuntament.

 

 

Procés de participació i calendari d’aprovació

 

El pressupost i el Programa d’Actuació Municipal s’elaboren a partir d’un procés participatiu. Així, els diferents consells territorials i sectorials de participació i organismes autònoms de l’Ajuntament han elaborat durant el mes de novembre les seves propostes –cada consell n’ha pogut aportar entre 5 i 10–. Aquestes propostes han estat valorades per l’Ajuntament i el resultat es presentarà aquesta tarda a la reunió del Consell de Ciutat.

 

Es preveu que el Ple voti l’aprovació inicial del pressupost el 4 de gener. A partir d’aquest moment, s’obrirà un període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer-hi aportacions i es donarà a conèixer al conjunt de la ciutadania en Audiència pública, junt amb el PAM, el dia 17 de gener.

 

Per últim, el 20 de febrer es preveu celebrar el Ple municipal per aprovar definitivament el pressupost.