Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consum mitjà d’aigua a Mataró se situa en el mínim històric de 101,9 litres per habitant i dia

Escoltar

El consum mitjà d’aigua a Mataró se situa en el mínim històric de 101,9 litres per habitant i dia

És un dels Indicadors de sostenibilitat de 2011 de l’Agenda 21

El consum mitjà d’aigua d’ús domèstic a Mataró es va situar al 2011 en 101,9 litres per habitant i dia, la xifra més baixa registrada a la ciutat al menys des de 1981, data des de la qual Aigües de Mataró disposa d’estadístiques fiables. Aquesta és una de les dades destacades dels Indicadors de sostenibilitat 2011, que avaluen el desenvolupament sostenible del municipi.

 

Els indicadors formen part del pla de seguiment del Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda 21 Mataró. Actualment s’avaluen 38 indicadors i 10 subindicadors calculats a partir de 138 paràmetres d’informació facilitada per més de 20 entitats públiques i privades. Tenint en compte les dades del 2011, el 63% dels indicadors evolucionen d’acord a la tendència desitjada en termes de sostenibilitat, un 10% es mantenen i per tant no experimenten retrocés, i un 27% no responen a les tendències desitjades.

 

 

Consum d’aigua

 

La xifra de 101,9 l/hab/dia situa el consum d’aigua d’ús domèstic a Mataró força per sota del consum mitjà a Catalunya (133 l/hab/dia). La tendència descendent en el consum d’aigua a les llars de Mataró indica, d’una banda, que s’han consolidat els hàbits d’estalvi adquirits pels ciutadans a partir de la sequera del 2008, i d’altra banda, és l’efecte de la crisi i l’augment del cost de l’aigua (sobretot per l’increment del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua). Es preveu que al 2012 i al 2013 es mantingui aquesta tendència a la baixa.

 

El volum d’aigua destinada al reg municipal disminueix un 6,9% i es manté la tendència ascendent de la utilització d’aigua per al reg que prové de pous propis, que ja és un 40,8% de l’aigua total utilitzada (un 9,5% més que al 2010).

 

 

Producció i consum d’energia

 

Els indicadors energètics generals del municipi estan actualitzats fins al 2009, mentre que els corresponents a l’Ajuntament compten amb dades reals fins al 2011.

 

Mataró va consumir al 2009 un 1,74% més energia que l’any anterior (1.311,9 milions de kWh). Aquestes dades exclouen d’estudi el sector primari i l’industrial. Malgrat que el consum energètic de la ciutat ha augmentat, es manté un 2,9% per sota del que hi havia al 2005. En canvi, l’Ajuntament va reduir al 2011 el seu consum energètic un 4,6% (33,2 milions de kWh): el consum dels semàfors ha disminuït un 47,7% a causa de l’ús de tecnologia LED, i el de l’enllumenat públic un 7,7% respecte al 2010.

 

La producció d’energia renovables a partir de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques va créixer al 2011 un 39,8% respecte a l’any anterior fins a situar-se en 2,35 milions de kWh).

 

La valorització energètica va disminuir un 25,5% a causa de la menor producció energètica de la planta incineradora de residus, que al 2011 va estar quatre mesos aturada per obres de millora.

 

Al 2009 les emissions de gasos d’efecte hivernacle van ser de 374.204 tones de CO2 ·eq (emissions totals del municipi excloent el sector primari i l’industrial). D’aquesta manera, al 2009 ja s’havia assolit una reducció del 18% respecte a les emissions del 2005. El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) obliga als municipis que es van adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, entre ells Mataró, a reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte a les de 2005. Les emissions de l’Ajuntament van augmentar al 2011 respecte l’any anterior en un 4,4%, però encara es mantenen un 23,4% per sota de les de 2005.

 

 

Generació de residus i soroll

 

La generació de residus sòlids urbans va ser d’1,46 kg per habitant i dia al 2011, un 2% inferior a l’any anterior i per sota del promig de Catalunya (1,47 kg/hab/dia).

 

Per últim, un altre dels indicadors apunta que els nivells de soroll en vials molt transitats va disminuir un 0,4% al 2011, seguint la tendència descendent iniciada al 1998.