Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla Local de Joventut 2013-2016 conté 117 actuacions

Escoltar

El Pla Local de Joventut 2013-2016 conté 117 actuacions

El document defineix les accions dirigides a la població jove en diferents àmbits i les seves necessitats

El Pla Local de Joventut 2013-2016 (Pla Jove x Mataró) es va aprovar a la Junta de Govern Local del passat mes de desembre. El Ple de gener en va donar compte. El Ple de juny de 2012 va aprovar per unanimitat una proposta de resolució en la qual es demanava l’elaboració d’un nou pla.


 

El nou document, que substitueix al Pla Jove x Mataró 2009-2012, defineix i estructura totes les actuacions dirigides a la població jove de Mataró en qualsevol dels àmbits del seu interès atenent a les seves necessitats. S’ha elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

El Pla Local de Joventut de Mataró recull la situació actual de les persones joves del municipi i pretén delimitar els punts claus sobre els quals hauran d’incidir les polítiques de joventut en els propers anys per tal de donar resposta, per una banda, als principis d’àmbit general que es plantegen des d’organismes superiors (Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020), i de l’altra, a les necessitats que els joves mataronins han manifestat en les diferents sessions que s’han mantingut amb ells. També inclou les necessitats detectades per part dels professionals que dia a dia interactuen amb ells a través dels diferents serveis que ofereix l’Ajuntament.

 

Els joves de 15 a 29 anys representen un 16,3 % de la població total de Mataró, que equival a 20.064 joves segons el Padró d’Habitants a 1 de gener de 2013.

 

 

Diagnosi i disseny del pla

 

Per a la diagnosi i el disseny del pla s’han portat a terme entrevistes grupals amb entitats juvenils, grups polítics, educadors socials que estan directament implicats en el desenvolupament del pla, membres del Consell Municipal de Joventut i personal tècnic de l’Ajuntament.

 

La diagnosi ha donat com a resultat identificar i focalitzar els següents aspectes de manera clau:

 

. Ocupació i emancipació

. Formació

. Mobilitat internacional

 

El Pla Jove de Mataró 2013-2016 estructura les 117 actuacions que presenta en funció dels reptes que proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, document en el qual s’emmarca:

 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut.

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut.

Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut.

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu.

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.

 

El document també recull els objectius establerts per a cadascun dels reptes, les actuacions, el calendari d’execució, els serveis que intervenen en cada actuació i els indicadors que permetran el seguiment i l’avaluació.

 

En relació al seguiment i avaluació del pla, el Consell Municipal de Joventut serà l’òrgan que vetllarà per aquest compliment i per la seva avaluació continuada amb el suport dels tècnics del Servei de Família. També una comissió de tècnics municipals en farà el seguiment en reunions periòdiques a on es podran debatre els resultats dels indicadors de cada actuació. Aquesta comissió redactarà anualment un informe que ha de permetre la incorporació de canvis i modificacions de les actuacions amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats i demandes dels joves i a la conjuntura socioeconòmica de la ciutat.