Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament s'acull a noves condicions financeres per al 1r Pla de proveïdors de l’Estat i estalviarà 340.000 € en 8 anys

Escoltar

L'Ajuntament s'acull a noves condicions financeres per al 1r Pla de proveïdors de l’Estat i estalviarà 340.000 € en 8 anys

El Ple ordinari d’ahir, dijous 5 de juny, va aprovar la voluntat de l’Ajuntament d’acollir-se a un dels tres paquets de mesures previstes per l’Estat per facilitar als ens locals el pagament dels crèdits contrets el 2012 en el marc del primer Pla de pagament a proveïdors. 


L’Ajuntament va acollir-se fa dos anys a aquest Pla de pagament a proveïdors, de resultes del qual té concertats dos préstecs amb BBVA i Banc de Santander per un import global de 5.479.783,04 €, mitjançant els quals es van pagar les factures que PUMSA i GINTRA tenien pendents amb diversos proveïdors. Les condicions financeres d’aquests préstecs de 10 anys eren: dos anys de carència i un interès de l’Euribor 3 mesos més 5,25%. La carència acabaria aquest mes d’agost i, per tant, l’Ajuntament hauria de començar a amortitzar el crèdit i els interessos a partir d’aquest estiu.


La Comissió Delegada del Govern de l’Estat per assumptes econòmics va acordar a l’abril la modificació de determinades condicions financeres de les operacions subscrites pels ajuntaments davant que, primer, el mercat bancari està oferint actualment condicions financeres millors a les pactades fa dos anys i, segon, les dificultats d’alguns ajuntaments per assumir els crèdits contrets.


Dels tres paquets de mesures, Mataró podia decidir acollir-se a dos d’ells i ha optat finalment pel que aconsegueix un interès més baix sense necessitat d’allargar el termini de carència un any més. El primer dels paquets està destinat a aquells ajuntaments que no poden assumir els crèdits contrets, cosa que no és el cas de l’Ajuntament de Mataró.


Per acollir-se a les noves condicions financeres, que representen una rebaixa del tipus d’interès d’1,40 punts, fet que es calcula que representarà un estalvi de 340.000 € fins al 2022 l’Ajuntament ha de ratificar el Pla d’Ajust i comprometre’s també a complir un seguit de condicions que imposa l’Estat, destinades a millorar l’empreneduria, que també van aprovar-se ahir en el Ple:


-Adherir-se al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE). De fet, l’Ajuntament facilita ja les factures electròniques a través de la plataforma catalana E-FACT, que està en tràmits d’integració amb la FACE,


-Adherir-se a la plataforma “Emprendre en 3”, destinada a què les empreses puguin posar en marxa entre tres passes. L’Ajuntament ja està adheridt, a través de la Fundació TecnoCampus, a aquesta plataforma des del 2012


-Que un 30% de les llicències d’activitats es puguin posar en marxa a través de l’anomenada “Declaració responsable” per part de l’usuari, que facilita l’inici de l’activitat sense necessitat d’haver obtingut la llicència per part de l’Administració. L’Ajuntament de Mataró no només compleix aquesta condició sinó que totes les activitats que són susceptibles d’adaptar-se a aquesta realitat ja ho van fer quan es va modificar el Reglament d’Activitats fa uns anys. Llavors es va introduir el que aquí s’anomena “comunicació prèvia”, un concepte equivalent al de “Declaració responsable”.