Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En marxa la nova convocatòria d’ajuts al lloguer per a aquest any

Escoltar

En marxa la nova convocatòria d’ajuts al lloguer per a aquest any

 

L’Oficina Local d’Habitatge obre el termini per tramitar els ajuts per al pagament del lloguer destinats a famílies que tinguin ingressos baixos o moderats i es trobin en situació de dificultats econòmiques amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social.

 

Les subvencions les atorga l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb el Ministeri de Foment, i a Mataró les gestiona l’empresa municipal PUMSA. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 23 de juny.

 

Aquesta convocatòria d’ajuts va dirigida a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer i que actualment no siguin perceptores d’una altra subvenció.

 

L’import de l’ajut és d’un mínim de 240 € a un màxim de 2.400 € a l’any.

 

En relació als requisits a complir, aquests són:

 

1.      Tenir residència legal a Catalunya.

 

2.      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent i estar-hi empadronat.

 

3.      No pagar un lloguer superior a 600 euros mensuals.

 

4.      Estar al corrent de pagament.

 

5.      Domiciliar el cobrament de la prestació en una entitat financera.

 

6.      Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

 

7.      Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 

8.      Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar la quantia del límit d’ingressos de la unitat de convivència. Els ingressos es calculen en funció dels membres de la unitat de convivència i les seves edats, i es determina en relació amb l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), 7.967,73 €, de la següent manera:

 

·          El sol·licitant computa 0,94 vegades l’IRSC.

·          Per cada persona addicional de 14 anys o més se suma 0,46 vegades l’IRSC.

·          Per cada persona addicional menor de 14 anys se suma 0,28 vegades l’IRSC.

 

  

Documentació necessària

 

La documentació que es necessita per tramitar els ajuts és:

 

1.      DNI/NIE.

 

2.      Certificat de convivència de la persona sol·licitant i membres de la unitat de convivència.

 

3.      Declaració IRPF 2013 o certificat d’imputacions.

 

4.      Imprès Declaració responsable d’ingressos (si s’escau).

 

5.      Informe socioeconòmic (en cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable).

 

6.      Vida laboral (si no s’acrediten ingressos per mitjà de la declaració d’IRPF).

 

7.      Llibre de família (si s’escau).

 

8.      Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa (si s’escau).

 

9.      Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

 

10. Rebuts de lloguer pagats de l’any 2015 (fins data presentació sol·licitud).

 

11. Imprès de Sol·licitud ajuts lloguer 2015.

 

12. Imprès Sol·licitud transferència bancària.

 

 

Informació i tramitació dels ajuts

 

La informació sobre les prestacions i els impresos necessaris es poden obtenir a l’Oficina Local d’Habitatge de PUMSA, a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, o bé trucant al 010.

 


A través del web www.pumsa.cat i www.mataro.cat també es poden descarregar tots els impresos.

 

Finalment, per a la tramitació i entrega de la documentació cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge (Habitatge Mataró, c. de Pablo Iglesias,63. 1a planta despatx 10) en horari de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

 

L’Oficina Local d’Habitatge ja va tramitar entre febrer i març les renovacions dels ajuts al lloguer per a aquelles persones que van rebre la prestació durant l’any 2014 i segueixen complint els requisits necessaris. També en aquests moments està oberta la convocatòria d’ajuts per a col·lectius específics.