Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per fer més segurs els passos de vianants

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per fer més segurs els passos de vianants

Per unanimitat es va aprovar en el Ple de març una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PP. La proposta insta el Govern a estudiar els passos de vianants on es produeixen més accidents.


 

“Analitzant les dades que ens ha proporcionat el Govern municipal sobre el balanç de sinistralitat i la seguretat viària a la nostra ciutat el passat any 2015 ens ha cridat molt l’atenció la dada dels atropellaments a vianants. Malgrat que les dades que ens subministren són força generals i poc detallades, sí creiem oportú ressaltar dos elements:

 

a) Cal felicitar els responsables per la disminució d’aquests incidents/accidents a Mataró de 82 a 61, amb una reducció del 25 %.

 

b) Els atropellaments, malgrat disminueixen, continuen representant un percentatge considerable dels accidents de trànsit a la nostra ciutat, en concret un 17 % per davant de les caigudes a la via pública, els xocs o les sortides de via. I malauradament desconeixem quin percentatge suposen de les persones accidentades i la seva gravetat.

 

Però amb tot la dada que més ens ha cridat l’atenció ha estat que la majoria d’aquests atropellaments, un 64 %, es produeixen dins dels passos de vianants, és a dir, a llocs teòricament segurs, ben senyalitzats i per on realment s’ha de creuar la calçada, encara que amb aquestes dades ens atrevim a dir que aquests passos de vianants no són realment segurs.

 

Desconeixem també quin percentatge és atribuïble a negligències dels conductors, a conductes temeràries dels vianants o bé a una mala ubicació dels passos per a vianants, però sí que ens consten diferents d’aquests passos insegurs a la ciutat, en els quals s’han produït alguns d’aquests atropellaments i que mereixerien més atenció i una actuació per millorar-los, tractant de millorar la seva visibilitat evitant que hi hagi elements com ara contenidors de residus que dificultin que els conductors vegin correctament els vianants que creuen la calçada, o millorar la seva senyalització per tal d’evitar per exemple que el sol enlluerni els conductors que poden no veure correctament els senyals lluminosos d’advertència.

 

És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple els següents acords per a ser debatuts i en el seu cas aprovats pel Ple municipal:

 

1.-El Govern municipal realitzarà un estudi dels passos de vianants on es produeixen més freqüentment accidents on hi hagi involucrats vianants per comprovar i constatar les causes que els provoquen.

 

2.-Un cop analitzats aquests passos de vianants i les deficiències que puguin presentar es procedirà a esmenar i millorar aquestes possibles deficiències”.